Farenta on Suomen monipuolisin palveluntarjoaja lääkealalla.
Farentalaiset ovat tehneet töitä yli 100 lääkeyritykselle.
Farenta on luonut täysin uusia palveluja, koulutuksia, työtehtäviä ja toimintamalleja lääkealalle.

OLEMME AINOA KUMPPANI, JONKA TARVITSET

 • Ainutlaatuinen ja kattava palveluvalikoima terveydenhuoltoalan asiakkaille kliinisistä tutkimuksista kuluttajapalveluihin
 • Ainoa yrityksesi tarvitsema kumppani – luomme yhdessä parhaan ratkaisun
 • Autamme kaikin tavoin yritystäsi menestymään markkinoilla

 

Referenssejä:

 

MARKET ACCESS -PALVELUT

Kokeneet, lääketeollisuudessa ja viranomaistehtävissä aiemmin toimineet asiantuntijamme tarjoavat osaamistaan tueksi Market Access -toimintoihin ja strategiseen suunnitteluun. Tuemme asiakkaitamme kaikissa hinta- ja korvattavuushakemusten vaiheissa, sairaaloiden lääkehankintoihin liittyvissä toiminnoissa sekä muissa Market Access -toiminnoissa yritysten tarpeiden mukaan.

 • Kaikki hinta- ja korvattavuushakemukset
  • perus- ja erityiskorvattavuushakemukset
  • uudet vaikuttavat aineet
  • uusintahakemukset
  • korvattavuuden laajentaminen
  • hakemusten yksittäiset osiot (esim. hoidollinen arvo)
 • Strateginen konsultaatio
 • Koulutus
 • Terveystaloudelliset selvitykset
 • Sairaaloiden lääkehankinnat infotilaisuudesta päätösten analysointiin

Olemme asiantuntemuksellamme tukeneet yli 60 lääkeyrityksen Market Access -toimintoja. Pitkä ja monipuolinen työkokemuksemme lääketeollisuudesta sekä viranomaistehtävistä antaa meille parhaat mahdolliset edellytykset yrityksille elintärkeään strategiseen neuvontaan.

Kysy lisätietoja info@farenta.fi.

KLIINISET TUTKIMUKSET

Farentan tytäryhtiö Secret Files on asiantuntijaorganisaatio, joka on keskittynyt kliinisten tutkimusten laadukkaaseen koordinointiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Secret Files huolehtii tutkimusten kokonaisvaltaisesta koordinoinnista. Yritys tekee tarvittaessa soveltuvuusselvitykset, etsii tutkijat ja hakee viranomaisten hyväksymiset tutkimuksille. Secret Files hoitaa projekteja kokonaisuuksina tai keskittyy laadukkaasti toteutettuun monitorointiin ja raportointiin.

Secret Filesin asiantuntemus, laadukas työnjälki ja pitkä kokemus tunnetaan lääketeollisuudessa laajasti. Vankan osaamisen vuoksi Secret Filesin tarjoamat kliinisiin tutkimuksiin liittyvät koulutukset ovat hyvin kysyttyjä kokonaisuuksia.

www.secret-files.fi

LÄÄKETIETEEN JA FARMAKOLOGIAN KÄÄNNÖS- JA KIELENTARKISTUSPALVELUT

Kielenkääntäjämme ovat erikoistuneet lääketieteeseen ja farmakologiaan. Tarjoamme monipuolisesti käännös-, kielenhuolto-, kielentarkistus- ja oikolukupalveluja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Hyödynnämme työssämme alan teknisiä ratkaisuja, mikä tuottaa asiakkaalle kustannussäästöjä ja takaa käännösten korkean laadun. Tavoitteenamme on sujuva, käyttötarkoituksen mukainen ja kieleltään ja sisällöltään ensiluokkainen teksti potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaidemme käyttöön.

Kääntäjillämme on monipuolinen ammatillinen tausta, laaja ja vahva erikoisalamme osaaminen ja pitkä kokemus kääntämisestä. Kielivalikoimaamme kuuluvat suomi, englanti, ruotsi, saksa ja ranska. Sopimuskääntäjäverkostomme kautta toimitamme käännöksiä myös muilla pohjoismaisilla kielillä (norjaksi, tanskaksi ja islanniksi) ja venäjäksi. Lisäksi kauttamme on tarpeen mukaan mahdollista saada myös muun kielisiä käännöksiä. 

Kattavat ammattitaitoiset käännös- ja kielentarkistuspalvelut:

 • ihmis- ja eläinlääkkeet, lääketieteelliset laitteet
 • myyntilupakäännökset
 • kliiniset tutkimukset
 • lääketurva
 • tuotevirheet
 • markkinointimateriaalit
 • hinta- ja korvattavuushakemukset
 • muut lääketieteelliset käännökset
 • auktorisoidut käännökset
 • oikoluku ja kielentarkistus

Kielivalikoimaamme kuuluvat:

 • lähdekielet: suomi, englanti, ruotsi, norja, tanska, islanti, ranska, saksa, hollanti, espanja ja italia
 • kohdekielet: suomi, englanti, ruotsi, norja, tanska, islanti, hollanti ja venäjä
 • muut kielet sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoa: info@farenta.fi


 

LÄÄKEINFORMAATIO- JA POTILASTUKIPALVELUT

Lääkeyritykset, apteekit ja muut lääkealan toimijat voivat ulkoistaa lääkevalmisteiden lääkeinformaatio- ja/tai potilastukipalvelun Farentan asiantuntijoiden hoidettavaksi. Palvelutiimissämme työskentelevät kokeneet lääketurva- ja lääkeinformaatiotehtäviin koulutetut farmasian ammattilaiset.

Lääkeinformaatiopalvelut

Lääkeinformaatiopalvelu voi olla niin kuluttajille kuin terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkeyrityksen työntekijöille tarkoitettu palvelu, jossa Farentan lääkeinformaatioasiantuntijat antavat neuvontaa lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista. Palvelu voi kattaa kaikki asiakasyrityksen tuotteet tai keskittyä esimerkiksi yhteen vaativaan valmisteeseen tai laitteeseen.

 • palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta
 • palvelukielet: suomi, ruotsi ja englanti
 • mahdollisuus laajaan aukioloaikaan, esimerkiksi joka päivä klo 8 - 22

Potilastukipalvelu

Asiakasyrityksen kanssa yhdessä suunniteltu potilastukipalvelu tarjoaa palveluun rekisteröityneelle potilaalle yksilöllistä lääkevalmisteen käyttöön liittyvää neuvontaa ja tukea lääkehoidon onnistumiseksi. Palvelu sopii kaikille lääkevalmisteille, erityisesti niille, joille edellytetään tehostettua riskinhallintaa tai joiden annostelun säännöllisyys on välttämätöntä hoidon onnistumisen kannalta.

Esimerkki palvelun toteutuksesta:

 • palvelu sisältää ennalta sovitut yhteydenotot potilaaseen puhelimitse ja tekstiviestein
 • palveluun rekisteröitynyt potilas voi halutessaan soittaa palveluun myös oma-aloitteisesti
 • palvelukielet: suomi, ruotsi ja englanti
 • aukioloaika sovitaan asiakasyrityksen kanssa

Lataa esite tästä.

Ota yhteyttä: info@farenta.fi

LÄÄKETURVAPALVELUT

Tarjoamme Suomen monipuolisimpia lääketurvapalveluja. Palvelumme kattaa koko lääkkeen elinkaaren mm. haittavaikutusilmoitusten käsittelyn, suomenkielisten lääketieteellisten julkaisujen seurannan, lääketurvakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen. Lääkeyritykset käyttävät palveluamme projektiluontoisista konsultaatioista aina koko lääketurvatoiminnan ulkoistamiseen saakka.

Kattavat lääketurvapalvelut:

 • haittatapahtumien vastaanotto ja käsittely
 • sähköinen viranomaisraportointi (EVWEB)
 • kirjallisuuseuranta
 • rekonsiliaatiot
 • määräaikaiset turvallisuuskatsaukset
 • lääketurvakoulutus
 • toiminta- ja työohjeet
 • tutkimusprotokollan lääketurvaosioiden arviointi
 • lääketurvatarkastuksiin ja -auditointeihin liittyvä valmennus
 • strateginen neuvonta
 • viranomaistapaamiset


Kysy lisätietoa: info@farenta.fi

 

MYYNNINEDISTÄMISPALVELUT

Myynninedistämispalvelut pitävät sisällään kaiken, mikä liittyy lääkealan myyntiin ja markkinointiin. Kysytyimmät palvelumme ovat edustukset, konsulenttipäivät, myynninvalmennuspäivät, telemarkkinointi ja tuoteinfovideot.

Farmaseuttitaustaiset myyjät toimivat nykyään lääke-edustajina resepti-, itsehoito- ja eläinlääkkeiden parissa. Edustajiemme vahvaa osaamisaluetta ovat myös apteekkikosmetiikka ja muut ei-lääkkeelliset tuotteet. Farmaseuttisen pohjakoulutuksen saaneiden ja apteekissa työskennelleiden myyjien etuna on hyvä lääkkeiden, kuluttajien ja asiakaskunnan tuntemus.

Lääkealan murroksesta huolimatta farmaseuttien peruskoulutukseen ei sisälly myyntitaitojen opiskelua. Farenta on kouluttanut farmaseutteja myyntityöhön vuodesta 2007 alkaen lääkemyyntiin räätälöidyllä myynnin ammattitutkinnolla.

Lue lisää myynninedistämispalveluistamme tästä.

 

REFERENSSEJÄ:

 

"Farenta has been a truly efficient gate opener for us to the Finnish market. It is still early days to measure the effects after just a few months of work in the field. We are confident that the Farenta insights will be valuable for our future sales in Finland. We are using the services of sales reps in the pharmacies, provider of consumer advertising services."
- VP European Sales, Torsten Norgaard, TannerMedico A/S

"Kyllä teillä osataan yhdistää oikea ihminen oikealle firmalle."
- toimitusjohtaja Miika Jokinen, Repolar Pharmaceuticals Oy  

"Farentan kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Farenta on aina pystynyt vastaamaan tarpeisiimme nopeasti. Farentan työntekijät ovat osaavia ammattilaisia ja nopeasti valmiita myyntityöhön."
- Marketing Director Anne Jääskeläinen, MEDA Oy

"We have used Farenta at a couple of occasions. They are very professional in the way of working and have always fulfilled my expectations. We have seen a ROI on investments made with Farenta."
- Head of Business Unit OTC Magnus Nilsson, Galderma Nordic

’’Farentan myynninedistämisen kanssa yhteistyömme on jatkunut useamman vuoden ajan. Olemme hyödyntäneet Farentan edustajia, telemarkkinoijia ja konsulentteja. Nyt käytämme konsulenttipalvelua maan laajuisesti. Yhdessä hioimme siitä tarpeitamme vastaavan kokonaisuuden. Omat edustajamme ja tutut Farentan konsulentit tukevat toinen toisensa työtä.’’
​- Myyntijohtaja Sari Pesonen, Orion Pharma   

MYYNTILUPAPALVELUT

Tarjoamme myyntilupapalveluita Pohjoismaihin ja Baltiaan. Asiantuntemuksemme kattaa ihmis- ja eläinlääkevalmisteiden koko elinkaaren. Voit ulkoistaa meille yksittäisiä projektiluontoisia tehtäviä, yksittäisen tuotteen tai kaikkien tuotteiden ylläpidon, koko myyntilupaprosessin, hakemuksen laatimisesta ylläpitoon. Työ voidaan tehdä Farentan tai asiakasyrityksen toimitiloissa.

Tarjoamme myös ammattitaitoisia palveluja rohdos- ja ravintolisävalmisteiden sekä kosmeettisten valmisteiden rekisteröintiin.

Myyntilupapalvelumme:

 • myyntilupahenkilöstön vuokraus
 • neuvonta myyntilupa-asioissa
 • myyntilupahakemukset
 • myyntiluvan muutos-, uudistamis- ja haltijansiirtohakemukset
 • valmisteyhteenvetojen, pakkausmerkintöjen ja -selosteiden päivitykset
 • valmisteyhteenvetolyhennelmät
 • oikoluvut
 • tietokantapäivitykset
 • kokonaistuotevastuu ja myyntilupien ylläpito
 • sähköiset hakemukset (eCTD/NeeS)
 • farmaseuttis-kemialliset palvelut
 • lääketieteelliset asiantuntijapalvelut
 • ei-kliiniset asiantuntijalausunnot
 • määräaikaiset turvallisuuskatsaukset
 • viranomaisyhteistyö

Kysy lisätietoja: info@farenta.fi

REFERENSSI:

”Olemme tehneet yhteistyötä Farentan myyntilupaosaston kanssa ja olemme olleet tyytyväisiä asiantuntevaan, ystävälliseen ja kattavaan palveluun.”
- Head of Pharma, Finland Anni Ahola-Siikala, Sirowa Helsinki

LAATUPALVELUT

Tarjoamme laatupalveluita kaikissa lääketehtaaseen ja –tukkukauppaan liittyvissä asioissa:

 • Lupahakemukset (GDP ja GMP)
 • Vastuunalaiset johtajat ja sijaiset
 • Toimintaohjeisiin ja laatujärjestelmiin liittyvät projektit
 • Laadunvarmistushenkilöstö
 • Tuotereklamaatioiden käsittely
 • Auditoinnit
  • GDP-auditoinnit (lääketukkukaupat, kuljetusliikkeet)
  • GMP-auditoinnit (APIt ja apuaineet)
  • Pakkausmateriaalivalmistaijien auditoinnit
  • Analyysilaboratorioiden auditoinnit

Kysy lisätietoa: info@farenta.fi
 

VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSET (REAL-WORLD DATA)

Farentan kansainvälisestikin ainutlaatuisessa tutkimuskonseptissa saadaan tietoa reseptilääkkeiden todellisesta käytöstä suoraan potilailta. Tutkimukset toteutetaan Farentan tutkimusapteekkiverkostossa haastattelemalla reseptintoimituksen yhteydessä tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia potilaita.

Vaikuttavuustutkimuksissa saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • lääkehoitojen vaikuttavuus, elämänlaatu
 • käyttökokemukset, hoitopolku ja oheislääkitys
 • todellinen annostus ja indikaatio
 • taustatietoa: esimm. pituus, paino, terveyskäyttäytyminen

MARKKINAKYSELYT

Farentan markkinakyselyillä saadaan nopeasti tietoa apteekissa ja sairaala-apteekissa työskenteleviltä farmasisteilta esimerkiksi tuotteen sisäänostosta apteekkeihin, tuotteeseen ja yritykseen liittyvistä mielikuvista tai tuotteen myyntitilanteeseen liittyvistä asioista. Markkinakyselyn tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi myyntiaktiviteettien suunnittelussa, kohdentamisessa ja tehokkuuden seuraamisessa sekä markkinoinnin suunnittelussa.

Vastaukset (100-1 000 vastaajaa) saadaan jopa kahdessa viikossa. Tulokset analysoidaan yhteistyössä Farentan myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa.

Kysy lisätietoa: info@farenta.fi

 

Referenssejä:

 

"Saimme Farentan tutkimuksen avulla ajankohtaista tutkimustietoa apteekkifarmaseuteista ja heidän itsehoitotuotteiden suosittelusta. Farentan tutkimustiimi on tehokas – aikataulut ja toteutus menivät sovitusti ja saimme arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi nopeasti."
Mikko Heikkinen, Markkinointipäällikkö, Takeda Oy


ESiOR Oy:n erityisosaamista ovat terveystaloustiede, vaikuttavuustutkimus ja mallintaminen. ESiORin asiantuntijapalveluihin kuuluvat mm. terveystalousselvitykset, kustannusvaikuttavuusanalyysit, budjettivaikutusmallit, tutkimusten suunnittelu, rekisteritutkimus, elämänlaatututkimukset, meta-analyysit, tilastomenetelmät, tieteelliset julkaisut ja koulutus.

www.esior.fi
 


Kasve on lääke- ja terveysteknologialiiketoiminnan ammattilainen, jolla on rautainen kokemus erilaisten hyvinvointituotteiden tutkimukseen ja kehitykseen, laadunhallintaan ja kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvien projektien toteutuksesta.

www.kasve.fi
 


Mediteema Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita lääketurvatoiminnoissa, lääkkeiden myyntilupa- ja käsikauppahakemuksiin liittyvissä lääketieteellisissä kysymyksissä sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden kliinisissä arvioinneissa.

www.mediteema.com
 


Libenter on lääkemarkkinointiin erikoistunut täyden palvelun mainos- ja viestintätoimisto. Monipuolisen osaamisemme ja joustamiskykymme ansiosta pystymme tarjoamaan kattavia mainos- ja viestintäpalveluja kaikenlaisille ja kaiken kokoisille yrityksille.

www.libenter.fi
 


ICT Health Support AB on rekisteröity terveydenhuollon yritys, joka on erikoistunut potilaille ja heidän perheilleen annettaviin lääketieteellisiin tukipalveluihin. Puhelintuki, lääkeneuvonta, apteekkien asiakaspalvelu ja liikkuvat sairaanhoitajapalvelut.

www.icthealthsupport.se

FARENTAVERKKO YHDISTÄÄ LÄÄKEALAN

Farentaverkko on kehittämämme ainutlaatuinen sähköinen palvelu, jonka avulla lääkeyritykset ja muut lääkealan toimijat voivat tavoittaa yli 7 500 lääkealan ammattilaista ja kaikki Suomen 950 apteekkitoimipistettä*. Farentaverkossa tiedottaa säännöllisesti yli 120 lääkeyritystä ja lääkealan toimijaa.

VIESTINTÄKANAVA JA HÄTÄVIESTIPALVELU - AINUTLAATUISET TIEDONVÄLITYSKANAVAT
Farentaverkon viestintäkanavan avulla lääkeyritykset saavat välitettyä ajantasaisen tiedon yrityksen valmisteista suoraan farmasisteille apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin. Hätäviestipalvelua käytetään kiireellisten ja tärkeiden lääketurvallisuuteen vaikuttavien tiedotteiden välittämiseen ja sen avulla tavoitetaan kaikki apteekkitoimipisteet.

NOSTOLLA LISÄNÄKYVYYTTÄ FARENTAVERKOSSA
Nosto on Farentaverkon etusivulla sijaitseva ilmoituspaikka. Noston avulla saadaan kiinnitettyä Farentaverkon käyttäjien huomion heti, kun he ovat kirjautuneet Farentaverkkoon ja ohjattua heidät lukemaan Viestintäkanavassa julkaistu tiedote. Näin nopeutetaan tiedotteen lukemista ja saadaan lisätehoa esim. kampanjalle tai uuden tuotteen lanseeraukselle.

BAROMETREILLA ARVOKASTA TIETOA SUORAAN APTEEKIN AMMATTILAISILTA
Barometreillä kerätään Farentaverkon käyttäjiltä lääkeyrityksille arvokasta tietoa. Barometrit kertovat esim. mitä valmisteita apteekeissa suositellaan, millä perusteilla ja mitkä tekijät vaikuttavat suositeltavien itsehoitovalmisteiden valintaan. Kyselyyn vastaajat ovat apteekeissa työskenteleviä farmasisteja ja vastausmäärät vaihtelevat 500-1000 välillä. Barometrien aiheina ovat olleet mm. allergia-, flunssa-, kipu- ja D-vitamiinivalmisteet.

*Luvut ovat vuodelta 2016. Apteekkitoimipisteet: Suomen pää- ja sivuapteekit, sairaala-apteekit sekä lääkekeskukset.

Kysy lisää!

Kysy chatista esim. työmahdollisuuksista.

 • Apteekki
 • Puh. 010 4398 222
  (ei vastaanota tekstiviestejä)
 • apteekki@farenta.fi
 • Lääketeollisuus
 • Puh. 010 4398 230
  (ei vastaanota tekstiviestejä)
 • info@farenta.fi
 • Farentaverkko
 • Puh. 010 4398 220
 • farentaverkko@farenta.fi

Toimipisteet

 • Espoo
 • Orionintie 5, 02200 Espoo
 • Kuopio
 • Puijonkatu 22 B, 70100 Kuopio
 • Varsova, Puola
 • Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa