Välkommen till Farenta!

Nyheter

Visa mer »

Arbetsberättelser

Varför jag arbetar hos Farenta

Det var under studietiden som jag för första gången hörde om Farenta. Möjligheten att välja mina arbetsdagar och arbeta på flera olika apotek bekräftade snabbt...

Apotek, djursjukhuset och yrkesexamen i försäljning inom läkemedelsbranschen

Jag blev färdig år 2000 och har därefter arbetat på apotek. Hos Farenta började jag arbeta hösten 2008. Före Farenta skötte jag om mina barn hemma i fyra ...

Hemmamamma på heltid

I min tankevärld har familjen alltid gått före karriären. Jag blev farmaceut, när vårt andra barn var några månader gammalt. Det var änd...

Utbildningsstigen öppnar dörren till uppgifter inom läkemedelsindustrin

Farmaceut Heidi Malinen började arbeta hos Farenta sommaren 2013 genast efter att hon hade avlagt sin examen. Våren 2013 arbetade hon som praktikant på ett sjukhusapotek på Irland. Hon skulle snart bli färdig och...
Visa mer »

Farenta

Farenta kombinerar kunskaperna hos experterna inom läkemedelsindustrin, yrkeskunnigheten hos farmacisterna på apoteken och de elektroniska tjänster som stödjer aktörerna inom läkemedelsbranschen till en helhet.

Inom läkemedelsindustrin arbetar Farentaanställda i varje fas av ett läkemedels livscykel och på apotek som säkerställare av farmaceutiska tjänster.

Farenta Net ökar kunskaperna om läkemedel hos personalen inom läkemedelsbranschen och förbättrar både läkemedelsföretagens och apotekens verksamhetsförutsättningar med hjälp av nya innovationer.

Farenta stärker den lokala kompetensen inom den internationella läkemedelsbranschens verksamhetsmiljö genom att utbilda nya experter samt utveckla framåtblickande servicemodeller för läkemedelsbranschens behov.

Arbetsplatser

Visa mer »

Våra kontor

  • Espoo
  • Orionintie 5, 02200 Espoo
  • Kuopio
  • Puijonkatu 22 B, 70100 Kuopio
  • Varsova, Puola
  • Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa