Työkertomuksia

Proviisorin monipuoliset urapolut Farentalla

Posted on May 15, 2019

Farenta_Maria_proviisori_farenta.fi.jpg#asset:640

Maria Lukka on koulutukseltaan proviisori. Maria on työskennellyt Farentalla nyt runsaan kahden vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun seudulla apteekissa proviisorin sijaisena.

Maria on työskennellyt Farentan kautta lähes 50 apteekissa eri puolilla Suomea ja eri maakunnassa. ”Työskentely Farentan kautta apteekkifarmaseuttina ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että työntekijän toimipiste vaihtuu tiuhaan. Farentan kautta on mahdollista työskennellä vain yhdessä apteekissa, keikkailla lähialueella tai kauempanakin tai tehdä osa-aikaista apteekkifarmaseutin työtä ja työskennellä lisäksi osan ajasta esimerkiksi lääketeollisuuden parissa. Työtehtäviä voi toivoa oman elämäntilanteen ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan”, Maria kertaa.

Maria opiskeli farmaseutiksi ja proviisoriksi Kuopiossa. Hän osallistui opiskeluaikana Farentan järjestämään koulutustilaisuuteen, joissa kerrottiin työskentelymahdollisuuksista Farentan kautta. Ajatus hakea Farentalle töihin syntyi jo varhain opintojen alkuvaiheessa. Opiskelujen aikana Maria haaveili saavansa kokemusta erilaisista työympäristöistä.

Maria aloitti työskentelyn Farentalla viimeistellessään proviisoriopintoja. Hän työskenteli aluksi Kuopiosta käsin. Hän teki paljon reissutöitä eri maakunnissa, mutta työskenteli myös Savon alueella. Syksyllä 2017 Maria muutti pääkaupunkiseudulle, sillä hän aloitti yliopistossa aikuisopettajan pedagogiset opinnot.

”Farmaseutin työn puolesta ei tarvinnut murehtia, sillä Farentalla oli minulle alueella heti tarjota farmaseutin tehtäviä myös asuinpaikkakuntani lähistöllä. Opiskelujeni vuoksi en voinut työskennellä kokoaikaisesti, mutta tämä ei ollut este työskentelylle Farentalla. Työkuviot ovat sujuneet jouhevasti. Alkuun minulla oli tuntityöntekijänä valinnanvapaus töiden suhteen; kun opintojen suhteen oli väljempää, tein enemmän töitä. Kun taas tehtävien deadlinet meinasivat paukkua, en ottanut kovin paljon tunteja vastaan. Itselleni tällainen freelancer-tyyppinen työskentely on ollut todella mukavaa vaihtelua”, Maria kertoo.

Farmasian ja pedagogisten opintojen lisäksi Maria on myös suorittanut personal trainer -tutkinnon, ajatuksissa se, että voi näin auttaa monipuolisemmin ihmisiä myös apteekkityössä. ”Olen aina ollut liikunnallinen ja halunnut korostaa liikkumisen merkitystä sekä edistää muutenkin terveellisten elintapojen toteutumista arjessa. Liityimmekin innostuksestani nykyisessä apteekissamme Liikkujan apteekki -konseptiin. Sen tuomien erilaisten materiaalien ja toimintatapojen avulla olemme pystyneet välittämään liikkumisen tärkeyttä asiakkaille ja antamaan heille konkreettisia välineitä kohti terveempää elämää. Näin olemme saaneet kokonaisvaltaisemmin autettua asiakkaitamme, mikä on näkynyt myös positiivisena palautteena. Farenta on edesauttanut minua myös tässä, sillä olen yrityksen kautta saanut suorittaa apteekin liikuntapalveluiden kehittämiseen tähtäävän koulutuksen”, Maria summaa erilaisista opinnoista ja työkokemuksesta syntyvää synergiaa.

Maria kokee, että pedagogiset opinnot ovat kasvattaneet hänet proviisorin rooliin. Työskentely erilaisissa apteekeissa ja työyhteisöissä on antanut hyvää perspektiiviä työhön, auttanut ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia toimintatapoja sekä antanut eväitä myös esimiestyöhön.

Maria suosittelee Farentaa työpaikkana kaikille terveyden- ja hyvinvoinnin toimialasta kiinnostuneille!

Apteekkifarmaseutin työn ohessa merkonomin tutkinto

Posted on April 18, 2019

Farenta_Riitta_Rantala_2019.jpg#asset:633

Farentalla on mahdollista suorittaa Liiketalouden perustutkinto myynnin osaamisalalta. Puolitoista vuotta kestävä koulutus suoritetaan apteekkityöskentelyn ohessa oppisopimuksella ja se on ilmainen opiskelijalle. Opiskelija saa koulutuksesta merkonomin ammattitutkinnon.

"Kun hakeuduin töihin Farentalle kaksi vuotta sitten, toiveenani oli kehittää osaamistani ja kokeilla siipiäni lääketeollisuuden puolella. Haku uuteen myynnin koulutusohjelmaan oli juuri käynnistynyt, ja ajattelin, että se tuli kuin tilauksesta tarpeisiini", Riitta sanoo.

Koulutus oli monipuolinen ja siinä oli monia mielenkiintoisia osa-alueita: palvelulähtöisen liiketoiminnan kehittäminen, asiakasvuorovaikutus, myyntitaitojen kehittäminen, talousajattelu farmaseutin työssä, juridiikka, asiakaspalveluruotsi, asiantuntija tuotekouluttajana ja lääke-edustajana sekä markkinointi ja kampanjasuunnittelu.

"Kiinnostavimmat osa-alueet olivat mielestäni esiintymis- ja myyntitaidot sekä markkinointi- ja talousasiat. Lähipäivien kouluttajat olivat alojensa spesialisteja: esimerkiksi vuorovaikutuskouluttaja oli Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen puheviestinnän opettaja ja markkinointikouluttaja tuli menestyksekkäästä mainostoimistosta", Riitta kertoo.

"Koulutuksen paras anti oli se, kun pääsin toteuttamaan myynti- ja esittelypäivän apteekissa. Osallistuin kampanjasuunnitelman ja myyntibudjetin laadintaan. Itsenäisesti vertailin myyntitulosta myyntibudjettiin ja laadin kampanjaraportin. Lisäksi loin markkinointimateriaalia ja huolehdin kampanjatuotteiden esillepanosta. Itse myynti- ja esittelypäivänä sain käyttää koulutuksessa oppimiani esiintymis- ja myyntitaitoja. Pystyin siis hyödyntämään kaikkia koulutuksen aikana oppimiani osa-alueita," Riitta kertoo innostuneesti.

Koulutukseen kannattaa hakeutua, mikäli haluaa kehittää myyntitaitojaan. Ne tulevat tarpeeseen sekä apteekkityössä että lääketeollisuudessa. Kirsikkana kakun päällä Liiketalouden perustutkinnon suorittanut saa opinnoista itselleen merkonomin ammattinimikkeen.

Ajantasaista tietoa Farentan avoimista tehtävistä ja koulutusmahdollisuuksista löytyy Farentan sivuilta www.farenta.com/toihin

Lääketutkimustiimissä harjoittelijana

Posted on November 27, 2018

Farenta_Tiina-Huovila.jpg#asset:583

Proviisoriksi valmistunut Tiina Huovila työskentelee Oriolalla harjoittelijana kliinisten lääketutkimusten tiimissä. Harjoittelujakson edetessä on tavoitteena, että Tiina työskentelisi ensin Clinical Trial Assistantin (CTA) ja myöhemmin CRA-tehtävissä. Tähän mennessä harjoitteluun on kuulunut esimerkiksi käännöstehtäviä ja materiaalien valmistelua.

”Kliinistä lääketutkimusta ei opeteta yliopistolla, vaan tehtävät opitaan työn ohella”, Tiina kertoo.

Tiinalla on kokemusta apteekkifarmasistin työstä neljän vuoden ajalta. Tiina haki töihin Oriolan Farenta-henkilöstöpalveluihin, koska häntä kiinnostaa monipuolinen ura lääkealalla.

Farentan Farmijoukkue

Kliinisten lääketutkimuksen harjoitteluun Tiina tuli Farentan Farmijoukkuekoulutuksen kautta. Farmijoukkueessa perehdytään lääketeollisuuden tehtäviin kokeneiden alan asiantuntijoiden ohjauksessa ja opiskelija saa mahdollisuuden kehittää osaamistaan laaja-alaisesti.

”Minusta on hienoa, kuinka joustavasti ja nopeasti työssäoppimisesta sekä apteekkivuoroista on voitu sopia”, Tiina kertoo.

Tiina aloitti työskentelemällä Oriolan kliinisten lääketutkimusten tiimissä kahtena päivänä viikossa ja hän on tehnyt samalla työvuoroja apteekeissa Oriolan Farenta-henkilöstöpalveluiden kautta. Syksy on ammatillisesti rytmittynyt monipuolisen mukavasti.


Takaisin apteekkiin farentalaisena

Posted on November 15, 2018

Marjo_Vainio_Farenta.fi.jpg#asset:573


Takaisin apteekkiin farentalaisena - Marjo Vainio palasi farentalaisena osa-aikaisesti apteekkityöhön. Marjo tekee farmaseutin töitä iltaisin ja viikonloppuisin oman päivätyön ohella. Lue Marjon innostava tarina.

Vetääkö sinulla veri takaisin apteekin asiakaspalvelutyöhön, vakituisesti- tai osapäiväisesti?
Farentalla alkaa uusi farmaseuteille ja proviisoreille suunnattu Takaisin apteekkiin -koulutus, jonka kautta paluu apteekin asiakaspalvelutyöhön sujuu mutkitta. Hakuaika on 16.-31.12.2018. Lue lisää: https://www.farenta.com/toihin

Kuka olet?

Olen Marjo Vainio, Anja annosjakelupalvelussa toimiva asiakkuuspäällikkö.

Mistä valmistuit farmaseutiksi?

Valmistuin farmaseutiksi 1991 Kuopion yliopistosta.

Mikä sai sinut hakeutumaan alalle?

Päätin yläasteella, että haluan töihin apteekkiin. Ihailin paikallisapteekin valkotakkisia farmasisteja. Lukion jälkeen hakeuduin teknisen apulaisen työhön samaan paikallisapteekkiin jotta saisin pisteitä farmaseuttiopintoja varten.

Missä kaikkialla olet tehnyt farmaseutin työtä?

Olen työskennellyt apteekeissa, Apteekkariliiton lääkevalmisteiden tiedostossa ja PharmaServicen Anja annosjakelussa.

Mikä sinua on innostanut eniten farmaseutin työssä?

Työn monipuolisuus.

Missä työskentelet nyt?

Toimin asiakkuuspäällikkönä Anja annosjakelussa. Koulutan ja opastan asiakasapteekkeja annosjakelupalvelussa. Huolehdimme yhdessä farmaseuttien kanssa, että palvelumme toimii ja apteekki saa kaiken mahdollisen avun kaikkeen koneelliseen annosjakeluun liittyvissä kysymyksissä.

Mikä sai sinut aikanaan vaihtamaan apteekkityön muuhun?

Halusin kokeilla myös muuta, lisäksi siinä vaiheessa tyttäreni oli pieni ja halusin tehdä vain päivätyötä.

Miksi kiinnostuit paluusta apteekkifarmaseutin työhön?

Olen todennut, että ala on muuttunut paljon. Jotta voin toimia meidän asiakasapteekkien tukena, on tärkeää ymmärtää apteekkikenttää ja muutoksia, mitä viime vuosien aikana on tapahtunut. Käytännön työssä asiat selkenevät paljon paremmin, kun vain lukemalla. Minulla on nykyisin paljon enemmän vapaa-aikaa kuin silloin, kun perheemme eli ruuhkavuosia. Halusin palata takaisin tuntitöihin apteekkiin, jotta saisin apteekkifarmaseutin ammattiosaamisen takaisin.

Mikä uudelleenkouluttautumisessa on ollut mielenkiintoisinta?

Mielenkiintoista on muutosten määrä ja varsinkin viime vuosina tapahtunut kehitys. Mielenkiintoista on myös, miten jotkut asiat ovat säilyneet ennallaan.

Mitkä asiat ovat muuttuneet vuosien kuluessa?

Digitalisoituminen on vaikuttanut paljon myös apteekkifarmaseutin työhön. Muun muassa apteekkien käyttämät tietokoneohjelmat ja sähköiset reseptit ovat minulle uusia ja haluan oppia käyttämään niitä.

Millaisen kannustuksen annat alalle paluuta harkitsevalle?

Suosittelen lämpimästi paluuta apteekkityöhön. Itse työskentelen päivätyön rinnalla tuntitöissä apteekissa, jossa on todella mukava ilmapiiri ja mukavia asiakkaita. Olen todella mielissäni paluusta apteekkityöhön ja kuulemma innostus näkyy myös ulospäin!

Viisi vinkkiä työnhakuun

Posted on August 27, 2018

viisi-vinkkia-tyonhakuun-mira-jarvinen_750x460.jpg#asset:529


Rekrytointipäällikkö Mira Järvinen on haastatellut satoja potentiaalisia työnhakijoita Farentan tarjoamiin monipuolisiin työtehtäviin. Tässä Miran vinkit sinulle, joka haluat yhdeksi farmasian alan asiantuntijoistamme.

Ennen työnhakua

Farentan verkkosivuilla on runsaasti tietoa tarjolla olevista työmahdollisuuksista – tutustu sivujen antiin ennen kuin aloitat hakuprosessin. Lue myös työntekijätarinoita, niin näet, minkälaisia ammattilaisia meillä työskentelee.

Farentalla on jatkuva tarve uusille osaajille. Verkkosivuillamme on usein työpaikkailmoituksia tiettyihin työtehtäviin, mutta myös avointa hakemusta kannattaa hyödyntää.

Hakeminen

Farentalla on CV-pankki sivuillaan – täytä omat tietosi sinne selkeästi ja napakasti. Tuo omaa persoonaasi esille jo hakuvaiheessa ja muista, että tässä vaiheessa tavoitteenasi on ”myydä itsesi” meille. Kerro myös omista haaveista ja toivomuksistasi työn suhteen, jotta osaamme jo etukäteen pohtia, mihin työtehtäviin ja mihin toimipisteeseen voisit päästä töihin.

Työhaastatteluun valmistautuminen

Ennen haastatteluun saapumista lue vielä kertaalleen tietoa Farentasta. Mitä vankemmin osaat osoittaa, että haluat juuri meille töihin, sen parempi.

Työhaastattelussa

Työhaastattelu tarjoaa mahdollisuuden vuoropuhelulle ja keskustelulle. Pyrkimyksenäni on selvittää, mitkä ovat sinun tarpeesi ja miten ne sopivat meidän asiakkaittemme tarpeisiin.

Kerro myös avoimesti, jos koet tarvitsevasi jonkin asian tiimoilta lisäkoulutusta tai yleisesti enemmän ymmärrystä. Me tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti erilaisia koulutuksia, jotta he ovat aina ajan tasalla alan uusimpien kehityssuuntauksien osalta.

Millaista työskentely Farentalla on? Katso meiltä useimmiten kysytyt kysymykset vastauksineen tästä.

Millaista on työskentely Farentalla?

Posted on August 26, 2018

Olemme palvelleet apteekkeja ammattitaidolla vuodesta 2003 lähtien. Vuosittain henkilöstöpalveluitamme käyttää noin 350 suomalaista apteekkia. Lääketeollisuudelle tarjoamme Suomen laajimman ja koko lääkkeen elinkaarin kattavan palveluvalikoiman tarjoten yli 100 lääketeollisuuden asiakkaallemme aina juuri heidän tarpeitaan vastaavaa osaamista.

Kokosimme yhteen pakettiin työnhakijoiden ja Farentan työmahdollisuuksista kiinnostuneiden henkilöiden kysymyksiä vastauksineen.

1. Voiko Farentalla saada vakituisen työsuhteen?

Kyllä. Suurin osa farentalaisista työskentelee kuukausipalkkaisina vakituisina työntekijöinä. Tarjoamme työntekijöillemme vakituisen työsuhteen edut joustavuutta unohtamatta.

2. Miten vaihtelevaa apreekkifarmaseutin työ on Farentalla?

Osa apteekkifarmasisteistamme työskentelee vuosia samassa apteekissa ja osa kiertelee jatkuvasti eri apteekkitoimipisteissä. Huomioimme jokaisen työntekijän toiveet apteekkien vaihtuvuudesta työvuorosuunnittelussa. Osa farentalaisista nauttii myös mahdollisuudesta työskennellä esimerkiksi kesäisin eri paikkakunnalla.

3. Kuinka pääsen töihin lääketeollisuuteen, kun minulla ei ole sieltä aiempaa työkokemusta?

Koulutamme jatkuvasti uusia osaajia lääketeollisuuden monipuolisiin tehtäviin Farmijoukkueen kautta. Tarjoamme lääketeollisuudelle Suomen kattavimman palveluvalikoiman, mikä tarkoittaa työntekijöillemme todella monipuolisia uramahdollisuuksia. Lääketeollisuuden asiantuntijamme työskentelevät tutkimusten, laadun, käännösten, lääketurvan ja lääkeinformaation, myynninedistämisen sekä Market Access -tehtävien parissa.

4. Millaisia koulutusmahdollisuuksia Farentalla on?

Farmasistin apteekkityö on monipuolista, mielenkiintoista ja haastavaa. Farentan koulutussuunnitelmaan sisältyy asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksia. Osa tuotekoulutuksista järjestetään yritysten kanssa yhteistyössä kuvattavina videokoulutuksina, joihin on helppo osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Farmaseuttista ammattitaitoa ylläpitävät ja kehittävät koulutukset toteutetaan yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen ja Duodecimin kanssa.

Laajin koulutusvaihtoehtomme on Farentalle räätälöity myynnin ammattitutkinto. Tutkinto valmentaa farmasisteista entistä monipuolisempia osaajia apteekkityöhön ja avaa ovia lääketeollisuuden myynti- ja markkinointitehtäviin. Lue lisätietoa tutkinnosta tästä.

5. Miten Farenta eroaa muista alan työnantajista?

Oriolan ja Farentan yhdistettyä voimansa voimme tarjota työntekijöillemme entistä monipuolisempia lääkealan urapolkuja. Tarjoamme työntekijöillemme joustoa työmäärissä, koulutusta sekä ammattitaidon ylläpitoon että uusiin tehtäviin valmistautumista varten, monipuolisia toimenkuvia ja kehittymismahdollisuuksia. Farentalaisten työsuhde-etuina ovat kattavat työterveyspalvelut, lounas- ja kulttuurisetelit sekä erilaiset vapaa-ajan tilaisuudet. Kokeneet farentalaiset ovat päteviä työskentelemään missä tahansa apteekissa, koska heillä on laaja kokemus erilaisista apteekkiympäritöistä ja -ohjelmista. Farentalaisille kertyy myös laaja lääkealan kontaktiverkosto.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi: rekrytointi@farenta.fi

Tervetuloa Farentalle!

Apteekkiharjoittelussa Ruotsissa

Posted on February 05, 2018

”Kuulin ensimmäisen kerran mahdollisuudesta suorittaa farmaseutin opintoihin kuuluva harjoittelujakso Ruotsissa osallistuessani Farentan toisen vuoden opiskelijoille suunnattuun tilaisuuteen Glo Hotellissa. Tilaisuudessa Farentan rekrytointipäällikkö Liisa Haapakoski kertoi Farentan ja Oriolan yhdistymisen tuovan Farentan työntekijöille entistäkin monipuolisempia työmahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden työskennellä Oriolan Kronans Apotek -ketjun apteekeissa Ruotsissa.

Hain syksyllä 2017 mukaan Farentan kolmannen vuoden opiskelijoille suunnattuun koulutusputkeen, jota jatkan opintojeni ohella aina farmaseutiksi valmistumiseeni asti. Liisa Haapakoski kertoi minulle koulutusputken haastattelussa mahdollisuudesta päästä harjoitteluun Ruotsiin ja kannusti tarttumaan rohkeasti tilaisuuteen. Olin haastatteluajankohtana suorittamassa ensimmäistä harjoitteluani Söderkullan apteekissa, jossa sain jo hieman kokemusta ruotsin kielellä työskentelystä. Ajatusta hetken mietittyäni päätin, että nyt oli hyvä hetki niin sanotusti hypätä altaan syvään päähän ja opetella ruotsin kieli kunnolla.

Nyt olen parhaillaan suorittamassa harjoittelujaksoa Ruotsissa Uppsalassa Oriolan Kronans Apotek ‑ketjun apteekissa. Harjoittelu on vastannut hyvin odotuksiani ja ollut paikoin jopa odotettua helpompaa. Työkaverini ovat olleet mukavia ja avuliaita ja kielitaitoni kehittyessä olen myös oppinut neuvomaan asiakkaita monipuolisemmin. Ruotsin lääkekorvaussysteemi on tullut yksinkertaisuutensa vuoksi nopeasti tutuksi, ainakin päällisin puolin. Farmaseutin työ on kokemukseni mukaan Ruotsissa pitkälti samankaltaista kuin Suomessa. Joitakin eroja kuitenkin löytyy. Esimerkiksi itsehoitopuolella lääkeneuvonnasta vastaa lähinnä tekninen henkilökunta, joten farmaseuttien ja proviisoreiden työ on painottunut enemmän reseptipuolelle. Toisaalta taas reseptilääkkeiden hyllytyksestä vastaa farmaseuttinen henkilökunta. Apteekkien välillä voi kuitenkin olla paljonkin eroja. Olen harjoittelun aikana työskennellyt lähinnä reseptitiskin takana ja oppinut siten paljon kieltä ja lääkeneuvontaa. Lisäksi olen välillä käynyt itsehoitopuolella ja auttanut lääketoimitusten vastaanottamisessa ja hyllyttämisessä.

Aloitan kesätöissä Farentalla heti farmaseutiksi valmistumiseni jälkeen keväällä 2018. Uskon, että monessa eri apteekissa työskentely kasvattaa alan tuntemusta ja ammattitaitoani. En tiedä vielä, haluanko luoda uraa apteekissa vai hakeutua tehtäviin esimerkiksi lääketeollisuuden puolelle. Farentan tarjoamat työmahdollisuudet vaikuttavat kuitenkin lupaavilta.”

Aarni Velhonoja
3. vuoden farmaseuttiopiskelija

Farmaseutin työtä lähes 30 vuoden kokemuksella

Posted on April 11, 2017

”Olen paljasjalkainen stadilainen ja valmistuin farmaseutiksi vuonna 1989 Helsingin Yliopistosta. Pääsin työelämään kiinni heti valmistumiseni jälkeen, kun aloitin työskentelyn eräässä Helsingissä sijaitsevassa apteekissa. Työskentelin reilun 20 vuoden ajan kolmessa eri apteekissa farmaseutin tehtävissä.

Vuonna 2011 silloisen apteekkityönantajani taloustilanne heikkeni ja minun täytyi etsiä itselleni nopeasti uusi työpaikka. Olin kuullut Farentasta jo aiemmin ja päätin hakea Farentalle töihin. Ajatuksenani oli työskennellä Farentalla yhden kesän ajan ja etsiä sitten töitä toisaalta. Yllätyin kuitenkin siitä, miten paljon pidin Farentalla työskentelystä ja sainkin mahdollisuuden jäädä vakituiseksi työntekijäksi. Nyt olen työskennellyt farentalaisena jo viisi vuotta.

Ensimmäisinä vuosina työskentelin useissa Farentan asiakasapteekeissa. Kiertely toi pitkälle työuralleni mukavaa vaihtelua, kun sain nähdä uusia apteekkeja ja erilaisia työtapoja. Syksyllä 2016 minulle tarjoutui mahdollisuus alkaa työskennellä säännöllisesti vain yhdessä asiakasapteekissa. Olin tehnyt apteekkiin jo aiemmin työvuoroja ja viihdyin siellä hyvin, joten otin tarjouksen vastaan.

Tulevaisuuden suunnitelminani on kehittyä vielä paremmaksi apteekkifarmaseutiksi Farentan palveluksessa. Vapaa-ajallani harrastan kesäisin pyöräilyä ja talvisin laskettua. Olen ollut myös yli kymmenen vuotta mukana Farmasialiiton yhdistystoiminnassa. Työvuorojen ja vapaiden sopiminen on ollut joustavaa, mikä onkin ehdoton Farentan vahvuus työnantajana. Työskentely farentalaisena on sujunut helpommin kuin osasin aluksi kuvitella ja ennakko-odotukseni ovat täyttyneet loistavasti!”

-Maarit Multamäki

Koulutusputkesta lääketeollisuuden moniosaajaksi

Posted on April 10, 2017

”Tammikuussa 2005 iskin silmäni Farentan houkuttelevaan sähköpostimainokseen, jossa kerrottiin keikkaluontoisista apteekkifarmasistin tehtävistä. Seuraavassa kuussa lähdinkin jo parin kuukauden apteekkikeikalle Satakuntaan. Ihastuin kovasti ”reissufarmaseutin” työhön ja päädyin sitä kautta Farentalle vakituiseksi työntekijäksi.

Työskenneltyäni usean vuoden ajan apteekkifarmaseutin tehtävissä halusin nähdä, mitä muuta alalla on tarjottavana. Olin jo pitkään haaveillut lääketeollisuudessa työskentelystä, mutta teollisuuden tehtäviin hakeminen tuntui vaikealta ilman aiempaa työkokemusta. Vuonna 2009 Farentalla käynnistettiin ensimmäistä kertaa lääketeollisuuden koulutusputki, johon minut valittiin mukaan. Olin tästä todella innoissani ja koulutusputki osoittautuikin aivan loistavaksi tilaisuudeksi urakehityksen kannalta. Kouluttauduin apteekkitöiden ohella ensin myyntilupa- ja myöhemmin lääketurvatehtäviin. Vuonna 2011 aloitin työskentelyn kokoaikaisesti lääketeollisuuden tehtävissä ja sillä tiellä olen edelleen.

Kaksitoistavuotisen Farenta-urani aikana minulle ovat tulleet tutuiksi lääketurva- ja myyntilupatöiden lisäksi laadunvarmistus- ja lääkeinformaatiotehtävät, käännöstyöt sekä lääketukkukaupan vastuunalaisen johtajan toimi. Tällä hetkellä työskentelen lääketurva-asiantuntijana.

En ole asettanut selkeitä tavoitteita uralleni, vaan koulutusputken myötä yksi tehtävä on johtanut toiseen. Haluan kannustaa kaikkia urakehityksestä kiinnostuneita tarttumaan rohkeasti tarjottuihin tilaisuuksiin ja muistuttaa, että epämukavuusalueella käymistä ei kannata pelätä, sillä siellä sitä kehitystä vasta tapahtuukin. Kaikkein motivoivinta työurallani onkin ollut uuden oppiminen ja jatkuva itsensä kehittäminen.”

-Terhi Taveras

Terhi_Taveras_ST_17022017.jpg#asset:471


Keikalla Ivalossa

Posted on April 09, 2017

"Kolmas kerta toden sanoo – kivaa oli apteekkikeikalla Ivalossa jälleen!

Sunnuntaina lentokentällä puolenpäivän jälkeen pakkanen puraisi poskesta ja toivotti tervetulleeksi Ivalon valkeisiin maisemiin. Vielä oli muutama tunti päivänvaloa jäljellä, joten kävin nappaamassa muutaman kuvan heti sen jälkeen, kun olin saanut asettauduttua Airbnb-huoneeseeni.

Maanantaina aamulla alkoi työskentely apteekissa, jonka mukavan leppoisa henkilökunta sai tuntemaan itsensä heti osaksi porukkaa. Helsingin hektisyys kaikkosi mielestäni välittömästi – asiat kun hoituvat täällä ihan yhtä mallikkaasti rauhallisemmallakin tyylillä.

Asiakkaita Ivalon apteekkiin löytyy joka puolelta maailmaa ja harvinaiseksi käynyttä saameakin olen saanut onnekseni kuunnella livenä. Monikielisyys on siis todella valttia, vaikka hyvin Ivalossa vielä suomella ja englannillakin pärjää.

Lapissa välimatkat ovat pitkiä. Tämän vuoksi apteekilla on erityinen systeemi, jolla turvataan kauempanakin asuvien asukkaiden lääkehoidon asianmukainen toteutuminen. Lääkepaketteja lähetetään päivittäin niin postin kuin matkahuollonkin välityksellä ja lääkeneuvonta hoituu tällöin sujuvasti puhelimitse.

Kyllä tällainen etelän hetelmä viihtyy pohjoisessakin varsin hyvin. Täällä ei ole kiire mihinkään ja se tässä upean luonnon lisäksi onkin ihan parasta."

-Sofia Pihlaja

Sofia_Pihlaja.jpg#asset:129

Sofia_3.jpg#asset:130

Sofia_4.jpg#asset:131

Kysy lisää!

Kysy chatista esim. työmahdollisuuksista.

Apteekki

Puh. 010 4398 222 (ei vastaanota tekstiviestejä)

apteekki@farenta.fi

Lääketeollisuus

Puh. 010 4398 230 (ei vastaanota tekstiviestejä)

Farentaverkko

farentaverkko@farenta.fi
Toimipisteet

Espoo Orionintie 5, 02200 Espoo

Näytä kartalla

Kuopio Puijonkatu 22 B, 70100 Kuopio

Näytä kartalla

Varsova, Puola Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa

Näytä kartalla