Ajankohtaista sairaanhoitopiireistä

Posted on January 22, 2018

Sairaanhoitopiirien päätöksentekoa ja tulevaisuudensuunnitelmia voi seurata Farentan julkaisemasta uutiskirjeestä. Se tuo keskeiset päätökset suoraan lääkeyritysten sähköpostiin kahdesti kuukaudessa. Voit ladata ilmaisen demoversion tästä.

Sotesta on uutisoitu pitkään ja paljon. Silti – tai juuri siitä syystä –  voi olla, että jotain tärkeää on mennyt ohi.

Mitkä erikoissairaanhoidon tehtävät päätettiinkään keskittää yliopistosairaaloihin? Minkä erikoisalojen kiireellisen hoidon edellytyksiä vaaditaankaan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköiltä? Ja mitä mieltä sairaanhoitopiirit ovat uudistuksista olleet?

Jos omia asiakkaita löytyy vaikkapa Etelä-Karjalasta, voi sosiaali- ja terveyspiirin näkemyksiä selvittää kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista. Niihin voisi tutustua Eksoten kirjaamossa aina kokousta seuraavana toisena perjantaina klo 9-12.

Liian hankalaa? Ehkäpä. Toki julkiset asiakirjat löytyvät myös internetistä. Mutta verkkosivujen seuraaminenkin on työlästä, varsinkin jos asiakkaita löytyy eri puolilta Suomea.

- Tietoa kyllä löytyy, mutta se on pirstaleista ja usein monen mutkan takana. Lähteille kannattaa kuitenkin hakeutua, sillä kokouksissa käsitellään terveydenhuollossa kauppaa käyvien yritysten kannalta keskeisiä asioita, Farentan Business Solution Manager Lauri Kekoni sanoo.

Oma tarve synnytti asiantuntijapalvelun

Farentan Market Access –tiimi on tuottanut parin vuoden ajan uutiskirjettä, joka kokoaa yhteen sairaanhoitopiirien keskeiset päätökset ja niiden perustelut. Alun perin aineistoja lähdettiin rakentamaan asiantuntijatiimin omiin tarpeisiin, jotta asiakasyrityksiä voidaan palvella parhaalla tietotaidolla.

- Tilasimme aikaisemmin palveluntarjoajalta mediaseurantaa, mutta emme onnistuneet yhdessäkään määrittämään hakukriteerejä riittävän relevanteiksi. Lopulta päädyimme itse selvittämään oikopolut kunkin sairaanhoitopiirin keskeisten toimielinten julkisiin asiakirjoihin.

Pian selvisi, että aineistot olivat hyödyllisiä myös asiakasyrityksille. Tieto paketoitiin uutiskirjeen muotoon ja nyt kirjettä tilataan lääkeyrityksiin ja sairaalateknologiaa myyviin taloihin. Taustalla on yritysten tarve kyetä seuraamaan omien asiakasryhmien ja -organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa nopeasti ja helposti.

- Uutiskirje kokoaa asiat yhteen. Sitä on helppo silmäillä nopeasti yleistasolla, mutta linkkejä pitkin päätöksenteon taustoihin ja perusteluihin voi sukeltaa syvällekin, uutiskirjettä toimittava Kekoni sanoo.

Asiantuntemus tuo arvostusta

Hallitusten ja valtuustojen kokousasiakirjat eivät välttämättä ole lukunautintoina kaksisia. Kuivakoiden tekstien lomassa voi kuitenkin piillä todellisia helmiä, jotka uutiskirje nostaa esiin.

- Kokouksessa on voitu käsitellä esimerkiksi tiettyjen lääkkeiden hankintaa. Pöytäkirjassa voidaan mainita summa, jonka sairaanhoitopiiri on käyttänyt tiettyjen lääkkeiden ostoon tietyllä ajanjaksolla, sekä säästöt, joita hankinnalla on saavutettu.

Kekoni antaa toisen esimerkin Turusta, jossa yliopistollinen keskussairaala päätti taannoin lopettaa munasarjasyövän hoitoon käytetyn oraalisen lääkkeen antamisen sairaalasta potilaille kotiin. Pian muut yliopistosairaalat seurasivat perässä ja lääkkeen luovuttaminen ohi normien loppui kaikkialla Suomessa. Tämä asia kävi ilmi uutisseurannasta jo paljon ennen kuin valtamedia nosti sen esiin. TYKS:stä alkanut käytäntö laajeni lopulta koskemaan kaikkia kotiin annettavia lääkkeitä, mikä oli yritysten kannalta valtavan merkityksellinen asia.

Laitepuolella investointisuunnitelmat voivat antaa osviittaa tulevista laitehankinnoista paljon ennen tarjouspyyntöjen julkaisemista. Myös avainrekrytoinnit ovat usein asialistalla. Valinnan varmistuttua aikaansa seuraava myyjä voi onnitella avainasiakkaita ensimmäisten joukossa.

- Se, että on perillä sairaalan tapahtumista ja vaikkapa juuri ylilääkärinimityksistä, luo kyllä kuvaa hereillä olevasta ammattilaisesta. Tämä on omiaan lisäämään luottamusta ja rakentamaan hyvää asiakassuhdetta, Kekoni sanoo.

Historia, nykytila ja tulevaisuus

Julkiset asiakirjat valottavat sairaanhoitopiirien toimintaa kolmella tasolla. Toimintakertomukset piirtävät kuvaa menneestä, esityslistat ja kokouspöytäkirjat nykytilasta. Budjettien ja vuosisuunnitelmien kautta pääsee tarkastelemaan tulevaisuudennäkymiä.

Tällä hetkellä kaikkialla Suomessa puhuttavia teemoja ovat massiiviset tietojärjestelmäuudistukset, moninaiset korjaus- ja uudisrakennushankkeet sekä omien toimintojen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Paitsi sairaanhoitopiirien päätöksentekoa, uutiskirje valottaa myös suomalaisen terveydenhuollon tilaa kokonaisuudessaan. Lausunnot ovat kannanottoja ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin, ja kuvaavat alueiden valmistautumista tuleviin muutoksiin. Uutiskirjeen kautta avautuvia polkuja pitkin on helppo peruuttaa aina alkuperäisiin esityksiin asti ja tarvittaessa palauttaa mieleen perusasiat.

Ajankohtaista sairaanhoitopiireistä

  • Farentan Market Access –tiimin tuottama sähköinen uutiskirje lääke- ja terveysteknologiayrityksille
  • Kokoaa yhteen sairaanhoitopiirien julkisilla verkkosivuillaan julkaisemat hallitusten, valtuustojen ja lautakuntien pöytäkirjat
  • Ilmestyy 2 kertaa kuukaudessa
  • Toimitetaan tilaajayrityksen yhteyshenkilölle ja on kaikkien työntekijöiden hyödynnettävissä
  • Osa Market Access -asiantuntijapalveluita lääketeollisuudelle

Lataa ilmainen demoversio tästä!

Lisätietoa:

Lauri Kekoni, Business Solution Manager
puh. 040 0656 323 ja lauri.kekoni@farenta.fi

Minna Jacobson, Myynti- ja asiakkuusjohtaja
puh. 040 592 0808 ja minna.jacobson@oriola.com

Ajankohtaista_sairaanhoitopiireistä1.jpg#asset:286