Aktiiviset potilaat murtavat asiantuntijoiden terveystiedon monopoliasemaa

Posted on April 09, 2019

Terveyteen liittyvää tietoa etsitään aktiivisesti digitaalisten kanavien avulla ja ihmiset ovat yhä tietoisempia omasta terveydentilastaan. Terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden rooli ei ole enää entisellään, kun tietoa on kattavasti kaikkien saatavilla. Onnistunut hoitosuhde rakentuu yhä useammin asiantuntijan ja potilaan väliseen kumppanuuteen.

Terveystiedon etsiminen internetistä on ollut jo pitkään kasvava ilmiö. Myös iäkkäämmän väestön käyttäytyminen terveystiedon etsimisessä on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Esimerkkinä tästä toimii havainto, joka tehtiin Celgenen, Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja Oriolan yhteistyössä toteuttaman luuytimen syöpää (multippeli myelooma) koskevan kyselytutkimuksen yhteydessä*. Myeloomakyselytutkimuksen ensimmäisessä osiossa, vuonna 2015, potilaat ilmoittivat ensisijaiseksi tiedonlähteekseen sairauteensa liittyen alan erikoislääkärin (84 % vastaajista). Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2019, potilaiden ensisijainen tiedonlähde oli internet (80 % vastaajista). Myös muiden digitaalisten alustojen, esimerkiksi potilasjärjestöjen Facebook-sivujen, suosio tiedonhakukanavina oli viimeisen neljän vuoden aikana noussut huomattavasti. Vuonna 2015 ja 2019 toteutettujen kyselytutkimusten vastaajien ikämediaani oli noin 60 vuotta.

Lue koko artikkeli Oriolan nettisivuilta tästä.