Apteekki Syke - onni on oma rinki

Posted on October 19, 2016

Apteekkari Kirsi Parkkinen suunnitteli uuteen liikepaikkaan siirtymisen Farentan henkilöstöpalveluiden avulla.

Tavaratalo Stockmannin palveluvalikoima Tampereella laajeni syksyllä 2015, kun katutasoon avattiin apteekki. Uusituissa tiloissa kosmetiikka- ja laukkuosaston takana palvelee tavaratalon katon alle Tammerkosken sillan toiselta puolelta muuttanut Apteekki Syke. Apteekki Sykkeessä työskentelee apteekkarin lisäksi oma farmaseutti ja tekninen apulainen. Työvuorossa on aina myös tarpeen mukainen määrä farentalaisia.

- Farentalaiset ovat omaa väkeämme, eivät keitä tahansa vuokratyöntekijöitä, Parkkinen korostaa.

Pitkät aukioloajat vaativat paljon resursseja

Parkkiselle oli alusta asti selvää, että toiminta uudella liikepaikalla käynnistettäisiin henkilöstöpalveluiden avulla.

- Tämä oli paras ja ainoa vaihtoehto. Tavaratalossa asiakasvirtoja on vaikea ennustaa, ja pitkät aukioloajat vaativat paljon resursseja. Henkilöstöpalveluiden avulla pystymme kohdentamaan työvoimaa juuri niihin hetkiin, jolloin sille on tarvetta.

Parkkinen ja Farentan asiantuntijat suunnittelivat yhdessä, minkä verran lisätyövoimaa laajojen aukioloaikojen turvaamiseksi tarvitaan. Vastaus löytyi noin kymmenen farentalaisen muodostamasta vakituisesta ringistä. Työvuorossa olevien määrä vaihtelee paljonkin, eikä joka päivä tarvita yhtä paljon väkeä. Suurin tarve lisäresursseille on iltapäivisin ja viikonloppuisin.

Vakituinen rinki osa työyhteisöä

Kirsi Parkkinen on tyytyväinen uuteen liikepaikkaan ja omaan farentalaisten rinkiinsä, joka jatkaa säännöllistä työskentelyä.

- Mistään muualta ei löydy niin paljon työntekijöitä, että saisin oman vakituisen porukan farmaseutteja ja proviisoreja. Jos yksi rinkiläisistä sairastuu, toinen tulee tilalle tai Farenta hoitaa sijaisen. Apteekkarin ei tarvitse huolehtia tästä.

Parkkisen mielestä useiden hyvien työntekijöiden palkkaaminen pysyvään työsuhteeseen olisi ollut valtava ponnistus, sillä sopivia ja sitoutuneita työntekijöitä ei ole helppo löytää.

- Jos onnistut rekrytoinnissa ja otat liikaa, olet pulassa, mutta jos otat liian vähän, olet silloinkin pulassa. Farentan kautta olemme saaneet vakituisen porukan, joka tuntee hyvin meidät ja toimintatapamme.

Farentan kautta tulleet työntekijät ja apteekin työsuhteiset työntekijät muodostavat Parkkisen mielestä hyvän ja toimivan kokonaisuuden. Avainasemassa on jatkuvuus: farentalaiset käyvät apteekissa riittävän usein, joten työkaverit ja tiedottamisen tavat ovat tuttuja. Parkkisen mukaan on erityisen tärkeää ottaa vuokratyöntekijät osaksi työyhteisöä.

- Ei ole ”vain vuokratyöntekijöitä” – on vain ”meidän väkeä”.

Vähemmän paperityötä

Apteekkari Kirsi Parkkinen pitää hallinnollisen työn vähentymistä merkittävänä etuna henkilöstöpalveluiden käytössä. Omalta työlistalta ovat rinkiläisten kohdalla jääneet pois muun muassa eläkemaksujen hoitaminen ja työsopimusten laatiminen.

Parkkisen ei myöskään tarvitse huolehtia farentalaisten sairauspäivärahoista, äitiyslomakorvauksista, arkipyhälisistä tai lasten sairastumisista johtuvista poissaoloista. Tämä helpottaa paitsi paperityötä, myös kulupuolta.

- Joskus henkilöstöpalveluja pidetään kalliina. Ei kuitenkaan kannata katsoa vain tuntihintaa, sillä se pitää sisällään kaikki työntekijään ja työsuhteen hallintaan liittyvät kulut. Oma kokemukseni on, että jos henkilöstöpalvelua hyödynnetään riittävän laajasti, siitä saa huomattavaa etua.

Joustoa tarpeen mukaan

Apteekki Sykkeen työsuhteiset työntekijät voivat nykyään vaikuttaa omiin työvuoroihin ja varsinkin loma-aikoihin aikaisempaa paremmin. Apteekkarin ei tarvitse rientää hätiin kaikkiin poikkeustilanteisiin – yhtä lukuun ottamatta.

- Hullujen Päivien aikaan tarvitaan maksimimäärä ja silloin minäkin teen pitkää päivää, Parkkinen nauraa.

Pääosin asiakasmäärien muutoksiin reagoidaan Farentan avulla.

- Parasta on se, että olemme pystyneet pitämään suunnitellun miehityksen. Mitoitusta säädetään oikeastaan koko ajan, ja tämä on henkilöstöpalveluiden käytön tarkoitus, Parkkinen sanoo.

valokuva_1_muokattu_pieni.jpg#asset:384valokuva_3_muokattu_pieni.jpg#asset:385