Arkivaikuttavuustieto tukee lääkkeen hyväksymistä korvauskelpoiseksi

Posted on April 20, 2018

teksti: Jaana Joutseno, Farentan Market Access osaston johtaja, terveystaloustieteen maisteri ja farmaseutti

Kliinisissä teho- ja turvallisuustutkimuksissa lääkehoito toteutuu tarkoin suunnitellulla protokollalla, mutta hinta- ja korvattavuushakemuksien yhteydessä esitettyihin kustannusvaikuttavuusmallinnuksiin jää väistämättä tosielämän mentäviä aukkoja. Kansallisiin tietovarantoihin kerääntyvä tieto on lähes poikkeuksetta lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kirjaamaa. Tämän vuoksi rekisteritutkimukset eivät ole juurikaan pystyneet valottamaan potilaan hoidosta saamaa hyötyä. Jos halutaan tietää, miten potilas kokee oman hoitonsa, miten sitoutunut hän siihen on ja miten hoito vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, täytyy data kerätä suoraan potilailta. Luonteva paikka lääkkeiden todellista käyttöä koskevan tiedon selvittämiseen on apteekki.

Yksi Market Access -asiantuntijapalveluidemme painopistealueista on lääkehoitojen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden analysointi real world dataa (RWD) eli arkivaikuttavuustietoa hyödyntämällä. Tietoa kerätään Farentan tutkimusyhteistyöapteekeissa reseptintoimituksen yhteydessä tehtävillä kyselytutkimuksilla. Tutkimuskonseptimme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Pystymme nopeasti ja kustannustehokkaasti selvittämään käyttäjältä itseltään, miten lääkkeet vaikuttavat. Selvitettäviä asioita voivat olla esimerkiksi lääkkeen todellinen annostus ja hoidon kesto.

Tarve arkivaikuttavuustiedolle lisääntyy

Tarve arkivaikuttavuustiedon seuraamiselle lisääntyy jatkuvasti, sillä monet uusista lääkkeistä ovat biologisia ja usein niiden hinta on perinteisiä lääkkeitä korkeampi. Varsinkin tarkoin kohdennettujen hoitojen kohdalla on entistä suurempi tarve seurata, onko annettu hoito vaikuttavaa. Vaikuttavuustieto kiinnostaa lääkekorvauksien maksajaa eli Kelaa. Lääkäreitä vaikuttavuustieto auttaa hoitopäätösten tekemisessä ja lääkkeen oikeanlaiseen käyttöön ohjaamisessa. Myös sairaanhoitopiireissä lääkekustannuksia seurataan tarkkaan ja vain vaikuttavista lääkkeistä ollaan valmiita maksamaan.

Lääkeyritykset tarvitsevat vaikuttavuustietoa edellä mainittujen tahojen vakuuttamiseen. Market Access -asiantuntijatiimimme tekemillä vaikuttavuusanalyyseilla lääkeyritys voi todistaa, että lääke toimii paitsi kliinisissä tutkimuksissa, myös todellisessa käytössä, ja kannattaa siksi ottaa hoitokäytäntöihin ja yhteiskunnan korvattavaksi.

Uudentyyppisissä riskinjakosopimuksissa hintaviranomainen ja lääkeyritys sopivat, että näyttö lääkkeen toimimisesta arkikäytössä toimitetaan viranomaiselle jälkikäteen. Ehdollisesta korvattavuudesta sovittaessa Kela sitoutuu maksamaan hoidosta, joka on potilaalle tehokasta. Real world data -tutkimuskonseptimme on erinomainen keino tämän näytön keräämiseen.

Kerron mielelläni lisää!

Jaana Joutseno
puh. 040 7514 189
jaana.joutseno@farenta.fi