Diabeteslääkkeiden korvausmuutos heikentänyt potilaiden hoitotyytyväisyyttä?

Posted on March 21, 2018

Yhteistyössä suomalaisten apteekkien, Itä-Suomen yliopiston ja HUS:n endokrinologian poliklinikan kanssa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin vuoden 2017 alussa voimaan tulleen korvausmuutoksen vaikutuksia diabeetikkojen lääkehoitoon, hoidossa tapahtuneisiin muutoksiin ja potilaiden hoitotyytyväisyyteen.

Tulosten perusteella diabeetikoiden keskimääräinen hoitotyytyväisyys heikkeni korvausmuutoksen myötä ja pysyi heikentyneenä koko 12 kuukauden pituisen seurantajakson ajan. Seurantatulokset osoittivat myös, että diabeteslääkkeiden ostoon liittyvä taloudellinen taakka oli kasvanut, ja antoivat viitteitä taloudellisin perustein tehdyistä lääkitysmuutoksista. Tutkimukseen osallistuneet diabeetikot olivat erittäin motivoituneita vastaamaan tutkimuskyselyyn, ja seurantakyselyissä tavoitettiin jopa 70 % vastaajista, jotka olivat antaneet yhteystietonsa. Tutkimusapteekeissa lähtötilanteen kyselyyn vastasi lähes 1 000 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä, joista 90 % ilmoitti yhteystietonsa seurantakyselyjä varten. Koko 12 kuukauden pituisen seurantajakson aikana kerätty tieto on nyt analysoitu, ja tulospaketti tarjoaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen katsauksen diabeetikoiden lääkehoidon tilaan ja korvausmuutosten vaikutuksiin potilaan arjessa. Tulospaketti sisältää kaikkien tutkimusvaiheiden yksityiskohtaiset lääkitystiedot valmisteen mukaan ja asiakkaan toivomuksesta tehtävät lisäanalyysit.

Haluaisitko kuulla lisää diabetestutkimuksen tuloksista? Ota yhteyttä: info@farenta.fi

Lue tästä 6 kk:n seurantakyselystä.

2018-03_diabeteslaakkeiden_korvausmuutos_670x411.jpg#asset:343