EU:n uusi eläinlääkeasetus astuu voimaan 28. tammikuuta 2019

Posted on January 24, 2019

Tammikuun 28. päivä 2019 voimaan astuvan EU:n uuden eläinlääkeasetuksen tavoitteena on parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, kannustaa innovaatioihin ja karsia eläinlääkealan toimijoiden hallinnollista taakkaa. Asetuksella on merkittäviä vaikutuksia myös eläinlääkkeiden myyntilupiin. Asetuksen soveltaminen käytäntöön alkaa vuonna 2022, kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Senior myyntilupa-asiantuntijamme Päivi Mannervuori koosti asetuksen tärkeimmät vaikutukset myyntilupiin. Lue lisää tästä.

veterinarian_750x460.jpg#asset:597