Farentaverkko on tutkitusti tärkein

Posted on November 18, 2015

18.11.2015

Farentaverkko on tutkitusti tärkein media farmasisteille, kun haetaan tietoa lääkkeistä ja välineistä. Tämä käy ilmi Success Clinic Oy:n tutkimuksesta keväällä 2015. Tutkimuksen aiheena oli sähköisten palveluiden ja medioiden käyttö farmasistien työn tukena. 

Apteekkien palvelutarvetutkimus (Success Clinic Oy 2015) puolestaan osoitti, että Farentaverkko on toiseksi mielekkäin kanava saada tietoa työn tueksi.

Farentaverkko_tärkeä_media.jpg#asset:202Farentaverkko_mieluisa_tiedonhakukanava.jpg#asset:407