Farmaseutin kustannus apteekille

Posted on October 27, 2016

Kirjoittanut: Heikki Matero, apteekkiliiketoiminnan johtaja

Hyvin usein keskusteluissa apteekkareiden ja proviisoreiden kanssa nousee esille apteekin oman vakituisen farmaseutin kustannukset. Näitä keskusteluja selventääkseni olen koostanut tähän kirjoitukseen keskimääräiset kustannukset, jotka oman työntekijän palkkaamisesta apteekkarille aiheutuvat.

APTAn tilastojen mukaan farmaseutin keskiansio vuonna 2015 on ollut 3 018 €/kk. Palkan lisäksi lakisääteisiä työnantajamaksuja maksetaan noin 23 % eli 724 €/kk. Tämä summa sisältää työeläkemaksun, sosiaaliturvamaksun sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutuksen. Yhteensä keskimääräinen kuukausikustannus on siis 3 742 €.

Kokoaikainen työntekijä saa vuoden aikana palkan 12 kalenterikuukaudelta. Lisäksi työntekijälle maksetaan lomarahaa. Vuosilomaa on täytenä lomavuotena keskimäärin viisi viikkoa eli palkan lisäksi työntekijälle maksetaan lomarahaa 2,5 viikon palkkasumman verran. Vuoden palkkakulu kokoaikaisesta työntekijästä on:
12 x 3 742 + 0,625 x 3 742 = 47 242 €/vuosi.

Lisäksi työnantajalle aiheutuu työntekijästä kuluja työterveyshuollon, työasujen, koulutusten, virkistystoiminnan ym. vapaaehtoisten kulujen muodossa. Kulujen osuus vaihtelee hyvinkin paljon apteekkikohtaisesti ja ne saattavat olla jopa kaksi prosenttia liikevaihdosta. Maltillisesti arvioiden nämä kulut ovat ainakin noin 1 500 €/vuosi työntekijää kohden.

Yhden vakituisen työntekijän kokonaiskustannus vuoden aikana on tällöin keskimäärin 48 742 €/vuosi.

Edellä mainitulla summalla ei työntekijää saa tietenkään koko vuodeksi töihin. Vuoden aikana teoreettinen työaika on 252-254 päivää (arkipäivien lukumäärä). Näistä työntekijä on lomalla 25 päivää ja keskimäärin 10 päivää sairaana (palvelualojen keskiarvo 4 % EK:n tilastojen mukaan). Muita poissaoloja erinäisistä syistä kertyy neljä päivää vuodessa (EK:n tilastot).

Huolellisella työvuorosuunnittelulla pystytään tunnistamaan apteekin todellinen lisätyövoiman tarve. Esimerkiksi eläköitymisen tai irtisanoutumisen yhteydessä todetaan usein, että todellinen tarve on jotakin muuta kuin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos, eikä uuden vakituisen henkilön palkkaaminen ja kiinteisiin henkilöstökustannuksiin sitoutuminen ole näin ollen kannattavaa. Apteekkien on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä Farentan henkilöstöpalveluiden avulla. Pääset katsomaan malliesimerkin apteekin yli 19 000 € kustannussäästöistä vuositasolla lataamalla liitetiedoston tästä.