Henna Aalto lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin vetäjäksi

Posted on April 25, 2017

Proviisori Henna Aalto on nimitetty Farentan Pharmacovigilance and Medical Information Team Leadin tehtävään 31.3.2017.

Henna vastaa lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin henkilöstöstä, palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä osallistuu palvelujen myyntiin yhdessä myyntitiimin kanssa. Henna on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2006 lähtien lääketurva-, myyntilupa-, lääkeinformaatio- ja kliiniseen lääketutkimukseen liittyvissä tehtävissä.

Henna_2_pieni.jpg
”Olen iloinen uudesta työstäni
Farentalla ja siitä mitä olen
täällä jo lyhyessä ajassa ehtinyt
nähdä. Odotan innolla lisää!”

Henna Aalto