Kajaanin Veturi-apteekki on Vuoden tutkimusapteekki

Posted on November 16, 2015

16.11.2015

Lääkkeisiin liittyviä tutkimuksia tehdään jo 140 suomalaisapteekissa. Apteekkiasiakkaille tehdyillä kyselytutkimuksilla saadaan lääkkeen käytöstä tietoja, joita kliiniset lääketutkimukset eivät paljasta. Palvelun muutama vuosi sitten kehittänyt Farenta Oy vie potilaskyselykonseptiaan nyt myös ulkomaille.

Kajaanilaisessa Veturi-apteekissa tehdään reseptitoimitusten yhteydessä toteutettavia potilaskyselyjä jo kolmatta vuotta. Aktiivinen tutkimustyö palkittiin Vuoden tutkimusapteekki -tunnustuksella lauantaina Helsingissä järjestetyillä Farmasian Päivillä.

– Jos asiakkaan profiili sopii tutkimukseen ja hetki on sopiva, käymme kysymykset läpi reseptin toimituksen yhteydessä. Vastaukset kirjataan heti tabletille eikä niistä ole sen jälkeen meille enää ylimääräistä vaivaa. Tämä on tärkeää, koska asiakaspalvelu ei saa kyselyjen vuoksi häiriintyä, kertoo apteekkari Merja Niskanen Kajaanin Veturi-apteekista.

Niskasen mukaan asiakkaat suhtautuvat kyselyihin enimmäkseen positiivisesti, koska he tietävät vastausten hyödyttävän lääkkeen käyttäjiä tulevaisuudessa. Osa lääkeyritysten tilaamista tutkimuksista on liittynyt diabetekseen ja muihin kansantauteihin ja osa harvinaisempiin sairauksiin, kuten MS-tautiin. Käyttäjiltä saatava tieto on lääkeyrityksille tärkeää, koska kaikkea tarvittavaa tietoa ei löydy rekistereistä, ja rekisteritutkimusten lupaprosessit ovat hitaita.

– Tutkimuksilla on selvitetty esimerkiksi hoidon sujuvuutta arjessa, kuten potilaan matkan pituutta hoitopaikalle tai lääkkeen lisäksi saatavaa oheistukea, kertoo tutkimusosaston johtaja Päivi Asikainen tutkimusten käytännön toteutuksista vastaavasta Farentasta.

Osaa tuloksista on käytetty lääkkeiden hintalautakunnan hakemuksissa, jotta lääke pysyisi Kela-korvattavuuden piirissä. Joidenkin tutkimusten tuloksista kirjoitetaan parhaillaan kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Kajaanin Veturi-apteekki on ollut tutkimusapteekkiverkostossa mukana alusta asti, koska apteekkari Merja Niskasen mukaan kyselytutkimukset hyödyttävät potilaiden ja lääkeyritysten lisäksi myös apteekin henkilöstöä.

– Kyselyyn liittyvä ajantasainen tietopaketti tutkittavasta lääkkeestä on osa farmaseuttien jatkuvaa kouluttautumista. Tämä on myös luonteva tapa syventää asiakassuhdetta. Potilas kokee, että häntä kuunnellaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustuksella halutaan edistää apteekkien roolia lääketutkimuksessa ja avartaa lääketutkimusten näkökulmaa kohti niin sanottua real world dataa, jossa potilaan kokemukset lääkkeen käytöstä korostuvat. Tutkimusapteekkitoiminta on hyvä käytännön esimerkki apteekkien monipuolisesta ja tärkeästä tehtävästä suomalaisessa terveydenhuollossa.

Tutkimusapteekkiverkostoa Suomessa ylläpitävä Farenta on tänä vuonna aloittanut tutkimuskonseptinsa kansainvälistämisen. Paikallisten tutkimusapteekkien verkostoa luodaan parhaillaan Puolaan.

Lisätiedot:
Apteekkari Merja Niskanen, Veturi-apteekki, puh. 040 5433 544, merja.niskanen@apteekit.net
Lääketeollisuuden liiketoiminnan johtaja Akseli Kivioja, Farenta Oy, puh. 010 4398 219, akseli.kivioja@farenta.fi

apteekkitutkimus_pysty.jpg#asset:408