Lääketutkimus apteekeissa

Posted on May 26, 2017

Artikkeli on julkaistu myös Taivalkosken Apteekin asiakaslehdessä (OmaPlus-lehti 2/2017). Lisätietoa Farentan tutkimuspalvelusta: tutkimus@farenta.fi

LÄÄKETUTKIMUS APTEEKEISSA

Lääkkeen käyttäjällä on ainutlaatuista käyttötietoa, jota ei ole saatavilla viranomaisrekistereistä tai kliinisten lääketutkimusten tuloksista. Tätä tosielämän kokemustietoa kerätään tutkimustarkoituksiin apteekkien asiakkailta, myös Taivalkoskella.

Oletko koskaan jättänyt lääkemääräyksellä hakemaasi lääkitystä kesken, kun oireet ovat helpottaneet ja tilanne tuntunut paremmalta? Oletko säätänyt annostusta oman arviosi mukaan, hoitanut vaivaa myös itsehoitovalmistein tai ryhtynyt lääkityksen aloitettuasi suuriin elämäntapamuutoksiin?

Joku on epäilemättä tehnyt joskus näin. Onko se yleistä? Liittyykö käyttäytyminen tiettyihin lääkkeisiin tai hoidon kustannuksiin? Vaikuttaako lääkehoidon todellinen kesto tai annostus tuleviin lääkitystarpeisiin?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia apteekkiasiakkaiden kyselytutkimuksissa.

Taivalkosken apteekki tutkii

Taivalkosken apteekki on yksi Suomen 195 tutkimusapteekista. Apteekki osallistuu lääkkeiden käyttäjien parissa tehtävien tutkimusten toteuttamiseen keräämällä osallistujiksi soveltuvilta asiakkailta vastauksia sähköisiin kyselyihin. Vastaajaksi käy kuka tahansa täysi-ikäinen asiakas, jolla on käytössään tutkimuksen kohteena oleva lääke ja hetki aikaa.

- Sopiva vastaajaprofiili riippuu käynnissä olevasta tutkimuksesta. Usein tietoa kerätään kokonaisen lääkeaineryhmän käyttäjiltä, joskus taas yhden tietyn lääkkeen käyttäjiltä. Esimerkiksi nyt etsimme vastaajiksi pregabaliinihoitoa saavia asiakkaita, apteekkari Jouni Virtanen kertoo.

Pregabaliini on lääke, jota käytetään neuropaattisen kivun hoitoon. Tutkimuksella selvitetään muun muassa, miten lääkehoitoa saavat potilaat jaksavat arjessa, kuinka voimakasta kipu on ja miten suureksi lääkeannos hoidon aikana nostetaan.

Aikaisemmin Taivalkosken apteekissa on kerätty vastauksia muun muassa ADHD:tä, diabetesta ja hormonaalisen ehkäisyn lääkehoitoa koskeviin kyselyihin.

Hyödyksi kehittäjälle ja käyttäjälle

Ennen kuin reseptilääkettä voidaan myydä apteekissa, sillä on oltava myyntilupa. Myyntiluvan saaminen edellyttää viranomaisten hyväksymää tieteellistä näyttöä lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Tämä näyttö hankitaan kliinisissä lääketutkimuksissa, joissa lääkettä testataan muun muassa terveillä vapaaehtoisilla, ja myöhemmin laajoilla potilasjoukoilla. Siinä missä kliinisten lääketutkimusten osallistujat rajataan hyvin tarkkaan, kyselytutkimusten vastaajiksi voidaan saada myös monisairaita ja iäkkäitä potilaita, joilla on käytössään useita lääkkeitä. Monipuolisen potilasjoukon vastaukset auttavat rakentamaan kuvaa lääkkeen käytöstä tosielämässä.

Arkikokemukset ovat arvokasta tietoa lääkekehittäjille. Vastauksia voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan lääkkeen käyttäjille tarjottavia tukipalveluita.

- Lääkeyritys voi parantaa käyttöohjeita tai kehittää sovelluksia, joiden avulla lääkkeen käyttäjää muistutetaan esimerkiksi verenpaineen mittaamisesta ja kirjaamisesta, Virtanen sanoo.

Joskus lääkeyrityksen tilaaman tutkimuksen taustalla on tarve täydentää lääkkeen hintahakemukseen vaadittavia tietoja. Viranomainen saattaa esimerkiksi edellyttää tietoa siitä, millaisella annostelulla lääkettä käytetään.

- Vain lääkkeiden käyttäjät itse voivat kertoa, minkälaisella annostuksella lääkitys on lopulta toteutunut, Virtanen havainnollistaa.

Tutkimus voi myös antaa tietoa korvattavuuspäätösten vaikutuksesta lääkkeiden käyttöön. Vuodenvaihteessa apteekissa päättyneeseen diabetestutkimukseen liittyvässä seurantavaiheessa tullaan selvittämään, vaikuttaako diabeteslääkkeiden Kela-korvauksen pienentyminen diabeteshoitojen valintoihin tai lääkärissä käyntien määrään.

Vain anonyymejä vastauksia

Apteekeissa tehtävillä kyselytutkimuksilla tietoa voidaan kerätä varsin ketterästi. Jos asiakas on halukas osallistumaan, hän vastaa kysymyksiin reseptintoimituksen yhteydessä. Vastaukset kirjataan kosketusnäytölliselle tablettitietokoneelle. Jos älylaitteen käyttö tuntuu vieraalta, farmaseutti voi myös avustaa vastaamisessa ja näpytellä vastaukset laitteelle asiakkaan puolesta.

Taivalkosken apteekissa tutkimuksia on tehty viime syksystä lähtien. Jouni Virtasen mukaan asiakkaat ovat ottaneet asian hyvin vastaan.

- Suhtautuminen on ollut pääsääntöisesti oikein positiivista. Joskus asiakkailla on toki kiire, mutta onneksi vastaaminen vie vain joitain minuutteja.

Tabletilta vastaukset siirtyvät suojattua yhteyttä pitkin tutkimuksen ylläpitäjän suomalaiselle palvelimelle. Vastaajasta ei säilytetä mitään henkilötietoja, eikä apteekille jää tietoja vastauksista.

- Profilointitietoja, kuten ikää ja sukupuolta kysytään, mutta ei koskaan esimerkiksi henkilötunnusta. Kyselyihin käytettävät laitteet ovat täysin irrallisia omista järjestelmistämme, emmekä me tiedä missään vaiheessa, miten omat asiakkaamme ovat vastanneet. Edes tutkimusyhtiö ei erottele vastauksia apteekkikohtaisesti, Virtanen kertoo.

Tutkimusyhtiö on suomalainen Farenta. Se kerää kaikista tutkimusapteekeista saamansa vastaukset yhteen ja analysoi tulokset. Osa tiedoista jalostuu opinnäytetöiksi ja osa kansainvälisiin ja kotimaisiin tieteellisiin julkaisuihin.

Joissain tutkimuksissa vastaaja voi ilmoittaa olevansa halukas vastaamaan seurantakysymyksiin. Sähköpostitse tai puhelimitse tehtäviin seurantakyselyihin tarvittavia yhteystietoja ei kuitenkaan yhdistetä henkilön vastauksiin.

Asiantunteva tutkimusapteekki

Apteekkari Jouni Virtanen pitää tärkeänä, että apteekkitutkimuksia tehdään eri puolilla ja Suomea ja myös pienillä paikkakunnilla. Vain näin on mahdollista saada kaikkien suomalaisten ääni ja kokemukset kuuluviin. Taivalkosken apteekki lähti tutkimustoimintaan mukaan myös ylläpitääkseen omaa osaamistaan ja kehittääkseen asiakaspalvelua.

- Tutkimusapteekki on vireä apteekki. Tutkimusten toteuttaminen tarjoaa apteekin henkilökunnalle lisäkoulutusta, ja tämä on tietenkin asiakkaan etu. Usein asiakkaalle herää kyselyyn vastaamisen yhteydessä lisäkysymyksiä omasta lääkityksestä ja tällöin on oiva tilaisuus saada farmaseutilta asiantuntevaa apua.

Joissakin kyselyissä asiakas saa palkkioksi pienen suklaaherkun tai muun kiitoksen. Monelle palkkioksi riittää tieto siitä, että on omalla panoksellaan ja yhteistyössä oman apteekkinsa kanssa mukana edistämässä Suomessa tehtävää tutkimustoimintaa, joka tuottaa ainutlaatuista tietoa.

Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä:

- lääkkeen käytön säännöllisyys
- toteutunut annostelu
- mahdolliset oheislääkkeet
- aikaisempi hoitohistoria
- toteutuneet seurannat
- terveyskäyttäytyminen
- jaksaminen arjessa

apteekki700px-1.jpg#asset:367


Tutkimuskyselyissä lääkkeen käyttäjiltä kerätään arkielämän käyttötietoa.

apteekki700px-3.jpg#asset:368

Taivalkosken apteekki on yksi Suomen 195 tutkimusapteekista.

teksti: Elina Puska
kuvat: Pekka Väisänen