Lääkeyrityksillä tärkeä tehtävä lääketurvatoiminnassa

Posted on January 22, 2019

Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa, perustuu valmisteen haittavaikutusprofiili kliinisissä tutkimuksissa esiin tulleisiin haittoihin. Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen lääkkeen käyttäjämäärä kasvaa ja uusia harvinaisia haittoja voi tulla esiin tai uusia tuntemattomia haittoja voi ilmetä. Myös tunnettujen haittojen esiintymistiheys voi muuttua. Lääketurvatoiminnan tavoitteena on varmistaa lääkkeen turvallinen käyttö koko lääkkeen elinkaaren ajan. Mitkä ovat lääkeyrityksen tehtäviä lääketurvatoiminnassa?

Lue lisää tästä.

medicine_patient_01_2019_750x460.jpg#asset:595