Laura Riihimäki-Lampén myyntilupaosaston johtajaksi

Posted on August 15, 2016

Laura Riihimäki-Lampén on nimitetty Farentan myyntilupaosaston johtajaksi 1.8.2016 alkaen. Laura on toiminut useamman vuoden ajan Farentan myyntilupaosastolla myyntilupa-asiantuntijana ja farmaseuttis-kemiallisena asiantuntijana sekä vuodesta 2014 lähtien myyntilupapäällikkönä. Laura on työskennellyt myyntilupien parissa myös ennen Farentalle siirtymistään ja sitä ennen tutkijana Farmasian tiedekunnassa.