Market Access -tiimi tukena hinta- ja korvattavuushakemuksissa sekä sairaalatarjouksissa

Posted on February 14, 2018

Market Access ‑tiimi tukee lääkeyrityksiä lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksissa sekä sairaalatarjouksia koskevissa asioissa. Myös arkivaikuttavuuden tutkimus ja markkinatutkimukset ovat nyt osa kattavaa Market Access -palvelukokonaisuutta.

Market Access -tiimin kokeneet asiantuntijat tarjoavat osaamistaan lääkeyritysten Market Access -toimintoihin ja strategisen suunnittelun tueksi. Tiimissä työskentelee 14 kovatasoista lääkealan ammattilaista, ja heitä johtaa Jaana Joutseno, Head of Market Access. Farmasiaa opiskelleella Jaanalla on vuosikymmenten kokemus lääketeollisuuden erilaisista Market Access työtehtävistä (hintahakemukset, sairaalakauppa ja terveystaloustieteellinen tutkimus) ja osaamista on lisännyt terveystaloustieteen maisterin opinnot.

- Aloitin Market Access -tiimin vetäjänä toukokuussa 2017. Sain johdettavakseni asiantuntevan ja innostuneen tiimin, joka on nopeasti opastanut minut työn touhuun, kertoo Jaana Joutseno.

Monipuolista osaamista lääkemarkkinoiden analyysistä sairaalatarjousten hallinnointiin

- Olemme asiantuntemuksellamme tukeneet yli 60 lääkeyrityksen Market Access -toimintoja. Pitkä ja monipuolinen työkokemuksemme mm. lääketeollisuudesta antaa meille parhaat mahdolliset edellytykset yrityksille elintärkeään strategiseen neuvontaan.

Lääkemarkkinoiden analyysiä ja sairaalakaupan ja tarjousprosessien osaamista tuo tiimiin lääketeollisuuden pitkän linjan ammattilainen Market Analysis Manager Lauri Kekoni.

- Kekoni on aikoinaan toiminut myös toimitusjohtajana lääkeyrityksessä. Asiakkaamme voivat hyödyntää Laurin rautaista ammattitaitoa, sairaalakaupan ja -tarjousprosessien osaamista sekä lääkemarkkinoiden analysointikykyä.

Market Access Managereita tiimissä on kaikkiaan neljä, pitkän linjan market access -huippuosaajan Senior Market Access Manager Ritva Suomisen lisäksi tiimissä työskentelevät Market Access Managerit Tiia Tammi, Marja Havo ja Jenni Repo. Tiimistä löytyy lääkealan laaja-alaista kokemusta apteekissa työskentelystä lääkeyrityksen konsulttina toimimiseen, ja onpa mukana myös yksi tiedenainenkin, sillä Repo väitteli viime vuonna farmasian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta.

Market Access -tiimissä työskentelevät lisäksi Market Access Specialistit Marja Kinnunen ja Niina Mäntylä, Market Access Officerit Riikka Konttinen, Timo Väistö ja Sofia Parviainen sekä sairaalatarjouskoordinaattori Leena Rekola.

Market Access tiimissämme on farmasian, kaupallisen alan ja terveystaloustieteen koulutusosaamista.

Arkivaikuttavuuden tutkimus ja markkinatutkimukset osaksi Market Access -tiimiä

Real World Evidence eli arkivaikuttavuuden tutkiminen ja markkinatutkimukset Farentan tutkimusapteekkien kautta siirtyivät viime vuonna myös osaksi Market Access ‑tiimiä. Tutkimustiimiä luotsaa Puolasta käsin sympaattinen puolalaisherra Marcin Balcerzak, jonka tehtävänimike on Research Team Lead.

- Marcin on tehnyt vaikuttavuustutkimusta sekä Puolassa että Suomessa. Jatkossa pääpaino hänen työskentelyssään tulee olemaan Suomessa, jossa arkivaikuttavuustiedon kysyntä on huimasti kasvanut.

Marcinin tiimissä työskentelee Research Manager Outi Koskela, joka on viime aikoina saanut huomiota mm. diabetestutkimuksen tulosten esittelijänä kansainvälisessä konferenssissa ja Farmasian päivillä. Outi on määrätietoisesti tehnyt tutkimusta ja kehittänyt tutkimusosaston laatua. Tutkimuskoordinaattorina tiimissä toimii Jarno Ruotsalainen.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Jaana Joutseno, Head of Market Access
puh. 040 7514 189 ja jaana.joutseno@farenta.fi

Market_Access_tiimi_022018.jpg#asset:285