Millaisissa tehtävissä Farentalla ja Oriolassa voi työskennellä?

Posted on February 28, 2018

Farentan ja Oriolan yhteistyö tarjoaa yhden talon sisällä lääkealan ammattilaisille monipuolisimmat työmahdollisuudet apteekeissa, lääketeollisuuden asiantuntijatehtävissä ja lääkejakelussa. Lähes 80 lääkealan ammattilaista ja opiskelijaa kokoontui tammikuun lopussa Farentan ja Oriolan tilaisuuteen Lääkealan monipuolisimmat urapolut kuulemaan tarkemmin Oriola-konsernin työmahdollisuuksista.

Apteekkifarmasistin urapolkuja Suomessa ja Ruotsissa

Farentan toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorva kertoi puheenvuorossaan Oriolan palvelevan asiakkaitaan kaikissa tehtävissä lääkevalmisteen elinkaaren aikana, kliinisistä tutkimuksista myyntiin ja markkinointiin. Apteekkifarmasistin tehtävät ovat erittäin tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

- Perustaessamme Farentaa vuonna 2003 saimme nuorina farmasisteina älynväläyksen: halusimme tuoda farmasistien työelämään sisältöä ja ammatillista kehittymistä tarjoamalle heille mahdollisuuden työskennellä eri apteekkiympäristöissä. Nyt tätä mahdollisuutta hyödyntää noin 350 apteekeissa työskentelevää farmasistiamme, summasi Veräjänkorva.

Oriolan Ruotsin Kronans Apotek -ketjun Head of Resource Anna Skarph toivotti farmasistit tervetulleiksi Ruotsin apteekkikentälle. Kronans Apotek -ketjuun kuuluu 326 apteekkia ympäri Ruotsia, ja työntekijöitä tarvitaan kesätöihin, vakituisiin työsuhteisiin ja kaikkeen siltä väliltä.

- Myös Kronansilla pidämme erittäin tärkeänä asiana tarjota erilaisia työmahdollisuuksia. Esimerkkinä tästä on vuonna 2017 perustamamme tiimi Competence Pool, johon kuuluvat henkilöt pääsevät työskentelemään vaihtelevasti apteekeissa, verkkokaupan toimintaan liittyvissä tehtävissä ja annosjakelussa, kertoi Skarph.

Lääketeollisuuden asiantuntijatehtävistä löytyy jokaiselle jotakin

Regulatory Life Cycle Management -osaston johtaja Päivi Ylä-Kotola esitteli osallistujille lääketeollisuuden asiantuntijatehtäviä. Kaikkia lääketeollisuuden tehtäviä yhdistää kansainvälinen toimintaympäristö, joka edellyttää työntekijöiltä erinomaista englannin kielen taitoa. Muilta osin lääketeollisuuden asiantuntijatehtävät ovat hyvinkin eriluontoisia.

- Esimerkiksi myyntilupatehtävät vaativat suurta huolellisuutta ja tarkkuutta ja työ on luonteeltaan projektinomaista. Lääkeinformaatiotehtäviä voisi taas verrata päivystyspoliklinikalla työskentelyyn: työ vaatii paineensietokykyä ja sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin, kuvaili Ylä-Kotola.

Paras reitti lääketeollisuuden tehtäviin ilman aiempaa työkokemusta on Farentan Farmijoukkue, jossa perehdytään lääketeollisuuden maailmaan alan kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa. Farmijoukkueessa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan laaja-alaisesti, ja kokemuksen karttuessa työmahdollisuudet vaihtelevat assistentista asiantuntijatehtäviin.

Oriolassa panostetaan henkilöstön kehittymismahdollisuuksiin

Oriolan Palvelut-yksikössä toimiva HR Business Partner Heidi Kempas nosti puheenvuorossaan esille Oriolan henkilöstön erinomaiset kehittymismahdollisuudet.

- Työntekijämme pääsevät kehittämään osaamistaan erilaisissa koulutuksissa ja valmennusohjelmissa. Yhtä suuri merkitys on myös talon sisäisillä projekteilla ja tehtävien kierrolla, jotka isossa talossa tarkoittavat mahdollisuuksia kehittää osaamista todella monella eri osa-alueella, kertoi Kempas.

Farmaseuttinen koulutus toimii loistavana pohjana monenlaisissa tehtävissä. Oriolassa farmasisteja työskentelee muun muassa asiakaspalvelussa, toimitusketjukoordinoinnissa, laadunhallinnassa ja myyntitehtävissä sekä logistiikassa.

Tilaisuuden lopuksi Kempas muistutti myös muista tarjolla olevista uramahdollisuuksista ja kehotti olemaan rohkeasti yhteydessä:

- Myös PharmaServicen annosjakelutehtävät kannattaa muistaa. Lyhyesti sanottuna: meillä on lukuisia loistavia mahdollisuuksia, käyttäkää niitä!

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä työmahdollisuuksistamme, ole yhteydessä Mira Järviseen!

Mira Järvinen, Rerkrytointipäällikkö
puh. 010 4398 246, mira.jarvinen@farenta.fi

   

2018-03-2_farentan_tilaisuus_304x186.jpg#asset:3212018-03_farentan_tilaisuus_304x186.jpg#asset:320

Lääkealan monipuolisimmat urapolut -tilaisuuteen osallistuneet henkilöt  kertoivat saaneensa paljon uutta tietoa ja olleensa erityisen tyytyväisiä tilaisuuden rentoon tunnelmaan ja mahdollisuuteen keskustella esiintyjien kanssa tilaisuuden jälkeen. Heidi Kempas piti esitysten lomassa lyhyen jumppahetken, johon osallistujat lähtivät reippaasti mukaan. Kiitos kaikille!