Muistilista: lääkevalmisteen myyntiluvan uudistaminen ja ylläpitäminen

Posted on June 06, 2019

Kun lääkevalmiste on saanut myyntiluvan, tulee myyntilupaa ylläpitää koko lääkkeen elinkaaren ajan. Näin taataan lääkkeen tehokkuus, turvallisuus ja laadukkuus. Kokosimme sinulle muistilistan tärkeimmistä muistettavista asioista. Lue lista Oriolan verkkosivuilta tästä.