Opas Apteekin henkilöstömitoitus

Posted on March 01, 2017

Oriola-Farenta-henkilostopalvelut-pikaopas-apteekinhenkilostomitoitus.PNG#asset:784


Henkilöstökulujen suuruudella on merkittävä vaikutus apteekin kannattavuuteen. Tuloksellinen apteekkitoiminta vaatii oikean määrän henkilökuntaa. Olemme kirjoittaneet Heikki Materon johdolla oppaan, jossa kerromme, miten farmaseuttinen henkilöstömäärä mitoitetaan asiakaspalvelulähtöisesti ja tuloksellisesti.

Jokainen apteekki on erilainen, mikä edellyttää henkilöstömäärän mitoittamista aina apteekkikohtaisesti. Optimaalinen henkilöstömäärä määritetään apteekin asiakas- ja reseptimäärien perusteella. Nämä tunnusluvut luovat pohjan apteekin asiakaspalvelussa tarvittavalle henkilöstömäärälle. Kun asiakaspalvelussa on oikea määrä osaavia työntekijöitä jokaisena apteekin aukiolotuntina, varmistetaan palvelun sujuvuus ja tuloksellisuus. Henkilöstömitoituksessa on huomioitava myös apteekin muut työtehtävät ja niiden vaatimat henkilöresurssit.

ORIOLAN FARENTA-HENKILÖSTÖPALVELUT TARJOAA ASIAKKAILLEEN VELOITUKSETTA APUA HENKILÖSTÖMITOITUKSEEN OPTIMOINTIPALVELUNA.

Optimointipalvelussa selvitetään kirjoittamamme oppaan esimerkkien mukaisesti apteekin optimaalinen henkilöstömäärä ja luodaan tarvittaessa ehdotus henkilöstömäärän tasapainottamiseksi. Muutostilanteiden yhteydessä optimointipalvelussa tunnistetaan todellinen lisähenkilöstön tarve ja laaditaan ratkaisuehdotus. Jo 150 asiakasapteekkiamme on hyödyntänyt optimointipalveluamme. Palvelu toimii apteekin tukena erityisesti muutostilanteissa, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden jääminen eläkkeelle, pitkät perhevapaat, apteekin aukioloaikojen muutokset, liikepaikan vauhtiminen tai uuden apteekin perustaminen.

Jos haluat saada oppaan itsellesi tai haluat lisätietoa optimointipalvelustamme, olethan yhteydessä palvelupäälliköihin. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen apteekkivuorot@oriola.com.