Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailut tulossa – oletko valmis?

Posted on June 04, 2018

Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailuiden odotetaan käynnistyvän vuoden 2019 alkupuolella. Alustavan arvion mukaan tarjouskilpailussa on mukana noin 84 % Suomen lääkkeiden sairaalakaupasta lukuun ottamatta mahdollisia optioratkaisuja.

Yritykselle sairaanhoitopiirien tarjouskilpailut ovat tärkeä, mutta vaativa ja usein aikaa vievä projekti. Haastavuutta lisää se, että sairaanhoitopiirit lähettävät lopulliset hankintapäätökset kilpailussa mukana oleville lääkeyrityksille lähes aina monimutkaisina pdf-tiedostoina. Päätökset ovat viisi-kuusisataa sivuisia ja tietoja on vaikea poimia analysointia varten.

”Hankintapäätöksistä tietojen poimintaan kuluu suhteettoman paljon aikaa ja kaikki tarvittava tieto ei aikapulan takia useinkaan tule käyttöön. Hankintapäätösten tiedot ovat erittäin haasteellista saada muotoon, joka olisi helppo esittää organisaatiossa eteenpäin”, kertoo sairaanhoitopiirien tarjouskilpailut tunteva Business Solution Manager Lauri Kekoni Oriola konsernin Farenta-asiantuntijapalveluista.

HANTI – korvaamaton apu sairaanhoitopiirien kilpailutuksiin

HANTI on Oriolan yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämä ainutlaatuinen hankintapäätöstietokanta, digitaalinen työkalu, jolla voi helposti seurata ja analysoida hankintapäätöksiä. Lopullisten hankintapäätösten läpikäyminen on huomattavasti pdf –tiedostojen selailua helpompaa ja tehokkaampaa ja tiedot ovat nopeasti siirrettävissä esitettävään muotoon. HANTI on kehitetty erityisesti pdf-muotoisten hankintapäätösten muokkaamiseen, mutta se tukee myös muita kilpailutuksissa käytettyjä tiedostomuotoja.

”Esimerkiksi KYSin vuoden 2018 kuusisataasivuinen hankintapäätös oli kuvamuodossa, jossa mitkään hakutoiminnot eivät toimineet. HANTIn avulla saimme dokumentit muokattua helppolukuiseen muotoon ja siirrettyä tiedot exceliin muokattaviksi”, toteaa Kekoni.

HANTIn avulla voidaan kattavasti analysoida hankintapäätöksissä mukana olevat valmisteet. HANTI myös helpottaa omien ja kilpailevien yritysten viime vuosien sairaalatarjousten strategisten suuntaviivojen analysointia ja tukee näin vahvasti yrityksen päätöksentekoa seuraaville isoille tarjouskierroksille.

”Jos haluaa tehdä kattavan analysoinnin ja strategiset päätökset vuoden 2019 kilpailutuksia varten, kannattaa HANTI ottaa käyttöön mieluiten jo syksyllä 2018. Ennen HANTIn käyttöönottoa lääkeyrityksen tulee toimittaa hankintapäätösten pdf-tiedostot meille ja lataamme ne HANTiin. Tällä varmistamme, että tiedot ovat vain kyseisen lääkeyrityksen käytössä", täsmentää Kekoni ja jatkaa: ”Käsittelemme tietysti kaikki asiakasyrityksiin liittyvät tiedot aina luottamuksellisesti ja salassapitosopimuksen mukaisesti.”

Asiantuntijapalvelut tukena analyyseissa ja sairaalatarjousten tekemisessä

Kokeneet sairaalakauppaan erikoistuneet asiantuntijamme auttavat lääkeyrityksiä kokonaisvaltaisessa kilpailijoiden ja markkinoiden analysoinnissa sairaalakappaa ja -tarjouksia varten ja hoitavat tarvittaessa sairaalatarjousten tekemisen alusta loppuun.

"Teemme lääkeyrityksille analyyseja myös muihin markkinoiden tarkastelua vaativiin tilanteisiin kuten myyntikokouksiin, joissa asiantuntijamme voi toimia fasilitoijana", summaa Kekoni.

HANTI hankintapäätöstietokanta

  • digitaalinen työkalu sairaanhoitopiirien hankintapäätösten seuraamiseen ja analysointiin
  • toimii selaimella ajasta ja paikasta riippumatta
  • veloitus vuosilisenssillä
  • lisenssiin sisältyy koulutus

Kerromme mielellämme lisää!

Lauri Kekoni, Business Solution Manager
puh. 040 0656 323 ja lauri.kekoni@farenta.fi

Minna Jacobson, Myynti- ja asiakkuusjohtaja
puh. 040 5920 808 ja minna.jacobson@oriola.com

2018-05_sairaanhoitopiirien_laakkeiden_tarjouskilpailut_tulossa_750x460.jpg#asset:481