Tutkimusapteekit kokoavat tietoa diabeetikkojen hoidossa tapahtuvista muutoksista

Posted on December 12, 2017

Teksti: Outi Koskela, FT, proviisori, tutkimuspäällikkö, Farenta

Farenta tekee yhteistyössä suomalaisten apteekkien, Itä-Suomen yliopiston ja HUS:n endokrinologian poliklinikan kanssa tutkimusta, joka kartoittaa, kuinka vuoden 2017 alussa voimaan tulleet muutokset diabeteslääkkeiden Kela-korvauksissa ovat vaikuttaneet tyypin 2 diabeetikkojen (DM2) lääkehoitoon ja terveydentilaan.

Tutkimus tuo esiin arkielämän vaikuttavuustietoa suoraan diabeetikoilta. Tutkimuksen lähtötasoaineisto, joka sisälsi lähes tuhannen potilaan vastaukset, kerättiin Farentan kanssa tutkimusyhteistyötä tekevissä apteekeissa marras-joulukuussa 2016 juuri ennen korvausmuutosten voimaan tuloa. Vuoden mittaisessa seurantajaksossa kartoitetaan korvausmuutosten vaikutuksia DM2-potilaiden lääkityksiin, hoitotuloksiin sekä syihin mahdollisten muutosten takana.

Seurantakyselyjen avulla saadaan myös tietoa lääkkeiden hankkimiseen liittyvästä taloudellisesta taakasta ja sen mahdollisista muutoksista. Ensimmäisen kuuden kuukauden seurantakyselyn yli 600 vastaajan aineisto on kuluneen syksyn aikana tuonut esiin ensimmäisiä viitteitä diabeetikkojen hoidossa tapahtuneista muutoksista. Lisätietoa tutkimuksesta saadaan alkuvuodesta 2018, kun 12 kuukauden seurannan tulokset valmistuvat.

Kuuden kuukauden seurannan tuloksista kävi ilmi, että muutoksia lääkityksessä oli alkuvuoden aikana tapahtunut yli kolmasosalla vastaajista. Lähtötasokyselyn aikaan suuri osa (75 prosenttia) vastaajista oli käyttänyt silloista diabeteslääkitystään yli vuoden ajan. Pääosa seurantajaksolla tapahtuneista lääkkeen lopetuksista kohdistui DPP-4 ja SGLT-2 inhibiittoreihin, inkretiinimimeetteihin ja oraalisiin yhdistelmälääkkeisiin.

Yli puolet näiden lääkkeiden lopettajista ei aloittanut mitään muuta lääkettä lopetetun lääkkeen tilalle. Joka viides ei-insuliinilääkkeen käytön lopettanut vastaaja ilmoitti, että oli lopettanut hoidon omin päin keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. Useiden ei-insuliini diabeteslääkkeiden yhdistelmää (vähintään kolmen lääkkeen yhdistelmä) käyttäneiden potilaiden osuus väheni puoleen. Suurin osa insuliinihoidon aloittaneista potilaista ilmoitti aloituksen syyksi taloudelliset syyt.

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista saatavissa Farentan tutkimustiimiltä: info@farenta.fi

Outi_Koskela_1.jpg#asset:347