Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli

Posted on August 29, 2016

Vuonna 2015 päättyneessä kyselytutkimuksessa selvitettiin metotreksaattihoitoon sitoutumista itsepistettäviä biologisia lääkkeitä käyttävillä nivelreumapotilailla. Aineisto kerättiin Farentan koordinoimassa tutkimusapteekkiverkostossa, johon kuuluu nykyään jo yli 160 apteekkia ympäri Suomea.

Aineistosta on ilmestynyt tieteellinen artikkeli*, jonka laatimisessa oli mukana Suomen johtavia reumatologeja. Kyselytutkimuksen tilaajana oli Roche Oy. Tuloksista selvisi muun muassa, että vastanneista 28 % oli biologisella monoterapialla. Metotreksaatin käytön oli lopettanut 50 % vastaajista ja 45 % käytti sitä vastaushetkellä. Metotreksaatin käyttäjistä 7 % ei ottanut lääkettä juuri koskaan.


Ainutlaatuista yhteistyötä

Tutkimuksen toteutukseen osallistunut reumatologian professori Tuulikki Sokka-Isler Jyväskylästä kertoo reumatutkimuksesta seuraavasti:

”Suomalaisten reumapotilaiden lääkehoitoon sitoutuminen oli varsin hyvää. Nykyisin lääkeostot voi helposti tarkistaa e-reseptitiedoista ja erittäin harvoin tulee negatiivisia yllätyksiä. Apteekkien kautta tehtävän tutkimuksen hyöty on siinä, että se on hoitoyksiköstä riippumatonta ja parhaimmillaan antaa sellaista tietoa, jota muuta kautta ei saada.”

Yksi tutkimusaineiston keruussa mukana olleista apteekeista oli Lempäälän Keskus Apteekki. Proviisori Katri Koiranen kommentoi:

”Tutkimuskyselyitä oli mukava toteuttaa asiakkaiden kanssa. Tutkimuskyselyt sopivat hyvin apteekin lääkeneuvonnan yhteyteen. Asiakkaat osallistuivat kyselyihin mielellään ja kokivat tulleensa huomioiduksi sekä saaneensa kertoa mielipiteensä kokemuksistaan lääkehoidon toteutumisesta.”


Tiedustelut: tutkimuspäällikkö Juha Turunen, puh. 010 4398 247, juha.turunen@farenta.fi

*Aaltonen K, Turunen JHO, Sokka T, Puolakka K, Valleala H:
A survey on the medication adherence to methotrexate among rheumatoid arthritis patients treated with selfadministered biologic drugs.
Clinical and Experimental Rheumatology 2016 Jul-Aug;34(4):694-697.