Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta tieteellinen artikkeli statiinien käytöstä

Posted on April 26, 2017

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli statiinien käytöstä sydän- ja verisuonitautien riskipotilailla.

Koetut haittavaikutukset suurin syy statiinihoidon lopettamiseen

Joulukuussa 2015 Farentan koordinoimassa tutkimusapteekkiverkostossa toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin yhteensä 1022:n kroonista verenpaine- tai sepelvaltimotautia, 2-tyypin diabetesta tai periytyvää vaikeaa rasva-aineenvaihdunnan häiriötä sairastavan potilaan näkemyksiä hoitoon sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vastaajamäärä kerättiin nopeasti vain 13 arkipäivässä. Tutkimusapteekkiverkostoon kuuluu jo noin 190 apteekkia ympäri Suomea. Aineistosta on ilmestynyt tieteellinen artikkeli*. Tutkimuksen tukijana oli Amgen.

Tuloksista selvisi muun muassa, että 15 % sepelvaltimotautipotilaista ja 17 % muista vastaajista oli lopettanut statiinihoidon. Kolmasosa keskeyttäneistä oli käyttänyt statiinia alle vuoden ja vain 43 % oli keskustellut hoidon lopettamisesta etukäteen lääkärin kanssa. Koetut haittavaikutukset olivat tyypillisin syy hoidon lopettamiseen, mutta myös huoli mahdollisista haittavaikutuksista, lääkehoidon koettu tarpeettomuus ja statiinin käyttöön liittyvät vaikeudet selittivät lopettamista tilastollisesti merkitsevästi. Huomattavaa oli, että kolmasosa entisistä statiinin käyttäjistä ilmoitti, että julkinen keskustelu oli saanut heidät lopettamaan hoidon. Tämän takia terveydenhuollon ammattilaisten tulisi aktiivisesti korjata vääriä statiineihin liittyviä käsityksiä.

Tärkeää tutkimusyhteistyötä Farentan, lääkeyritysten ja asiantuntijoiden kesken

Tutkimuksen toteutukseen osallistunut prof. Petri Kovanen Wihurin tutkimuslaitoksesta Helsingistä kertoo tutkimuksesta ja sen herättämistä ajatuksista seuraavasti:

"Tanskasta julkaistujen tietojen mukaan median välittämä negatiivinen tieto statiineista vähensi statiinien käyttöä väestötasolla, jonka jälkeen sydäninfarktien määrässä havaittiin suurenemista. Näin ollen kyseessä ei ole mikään triviaali asia, vaan elämä pelissä -tilanne. Suomessakin statiinin käytön on lopettanut erittäin suuressa vaarassa olevien sydänpotilaiden joukko negatiivisen julkisen keskustelun yllyttämänä. Koska sellaisessa keskustelussa maallikko ei helposti erota professoria väärästä profeetasta, on keskustelu hoitavan lääkärin kanssa kaikkein keskeisintä hoitoon sitouttamisessa. Jos talkoisiin osallistuu muukin terveydenhoitohenkilökunta, apteekkihenkilökunta mukaan luettuna, toteutuu lääkärin määräämän statiinilääkkeen käyttö paremmin.”

Lisätietoa: tutkimus@farenta.fi

 

*Reija Silvennoinen[1], Juha Turunen[2], Petri Kovanen[3], Mikko Syvänne[4], Matti Tikkanen[5].
Attitudes and Actions: A Survey to Assess Statin Use among Finnish Patients with Increased Risk for Cardiovascular Events. Journal of Clinical Lipidology. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ja...
[1]Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta; [2]Farenta Oy, tutkimusosasto, Vantaa; [3]Wihurin Tutkimuslaitos, Helsinki; [4]Suomen sydänliitto, Helsinki; [5]Folkhälsan, Helsinki